Öregek könyve

Fotó: Bíró István
Fotó: Bíró István
A Kolozsvári Állami Magyar Színház Stúdiótermében, Szilágyi Domokos Öregek könyve című verse nyomán készült színpadi változat bemutatóját tartják.

1976-ban, Szilágyi Domokos az Öregek könyve című versétPlugor Sándor rajzainak hatására írta. A 699 sorból álló költemény a Kriterion Kiadó gondozásában jelent meg. Az emberi életnek a folyamatát próbálja átfogni, 699 lépés az embernek az élete végső pillanatához való eljutását szimbolizálja. A könyv megjelenése irodalmi eseménynek számított. A Kolozsvári Állami Magyar Színházban megtartott sajtótájékoztatón Visky András művészeti igazgató felvezető beszédében jelezte az esemény fontosságát. A darab rendezőjeMihaelaPanainte. Díszlet- és jelmeztervező: CarmencitaBrojboiu. Dramaturg: Balázs Nóra, Koreográfus:Yves Marc, Györgyjakab Enikő. Zene: ȘerbanUrsachi.Maszkok: Varga- Járó Ilona. Ügyelő: Böjthe Pál.

Irodalmi szöveg színpadra alkalmazása

MihaelaPanainte elmondta, hogyan ismerte meg Szilágyi Domokos költeményét. Először Plugor Sándor rajzait ismerte meg, majd az Öregek könyvét,amely számára olyan, mint egy dallam, zene. 2011-ben rendezte színpadi változatát az Ecsetgyárban. A rendező szemléletesen érzékeltette, hogyan lehet a versfolyamot színpadi cselekvéssé alakítani. „Amikor valaki elhatározza, hogy vers vagy regény alapján rendez színházi előadást, tisztában van azzal, hogy az írott szöveg színpadra alkalmazása bonyolult és nehéz munkafolyamat lesz. Az irodalmi szöveget a színészek számára könnyen használható színpadi szövegkönyvvé kell átalakítani,amely a színpadi cselekvéseket is körvonalazza. A versben megjelenő egzisztenciális kérdések és a költő gondolkodásmódja tudatosan vagy tudattalanul inspirálnak, befolyásolják az előadás felépítését. A mű kérdésfelvetései jelen vannak a színpadi változatban, a vers hangulata visszaköszön a színpadról.” Az Öregek könyve az életről való elmélkedés. A rendező szerint kidolgozták a saját, öregekre vonatkozó elképzelésüket. Nagyon szemléletesen mutatja azt a munkafolyamatot, melynek eredménye az előadás. MihaelaPanainte ismerte a költő tragikus életének főbb mozzanatait. Azt akarta, hogy a Szilágyi Domokos költeményét dramatizálja. A vers699 sorából 320 sorára reflektálnak. A szövegre összpontosítanak. Mint mondta a szövegelemzést a németországi tanulmánya alapján értékesíti. A szöveggel dolgozva, különböző szituációkat gondoltak el. Irodalmi szöveget színházi cselekvéssé alakított. Figyelte a rajzokat, ennek alapján elgondolták, milyen mozgást igényel. Kapcsolat van a szöveg és a képek között. A másik kérdés, miként reagál a testünk, hogyan éljük át a máslétbe való átmenetet. A sajtótájékoztatón jelen volt a két rendkívül tehetséges színész, akikkel együtt dolgozott.

Dimény Áron a színházi munkafolyamatról beszélt. Először a szöveggel dolgoztak. Fennállt annak a veszélye, hogy elszavalják a verset. A versmondás és a színpadi megjelenítés között különbség van. Az előadásban egymásra épül a szöveg, a mozgás, a látvány, a hangzás világa-mondta Dimény Áron.

Sinkó Ferenc fontosnak tekintette azt, hogy egy jóbaráttal, kiváló színésszel együtt dolgozhatott. A koreográfiának fontos szerepe van. Eredményes volt Yves Marc és Györgyjakab Enikő munkája. Yves Marc, aki amunkafolyamat utolsó szakaszában kapcsolódott be, „letisztította” a mozgássorokat.

Az előadás hangulata

„ A szöveg hangulata lenyűgözően álomszerű. Magával ragadott ez a hangulat,ezt próbáltuk megteremteni az előadásban is. Az álomszerű terek,az elalvás előtti állapotok, a véletlenszerűség, az őrület a vers azon alkotó elemei, amelyek képzeletünket a leginkább mozgósítottak”- írta a rendező a sajtófüzetben. Az előadásban nincs zene, hanem hangok kísérik, amelyek színezik a cselekményt. Az életről, az elmúlásról, halálról való elmélkedés nemcsak az öregeket érdekli, hanem a fiatalabb korosztályt is. De ez nem jelent pesszimizmust. Az előadás az élet dicséretet, ódáját fejezi ki.

Szilágyi Domokos – Plugor Sándor: Öregek könyve című kötet bemutatója

A színház stúdiójának előterében a Kriterion Kiadónál a 6. Kolozsvári Ünnepi Könyvhétre megjelenő Öregek könyve című kötet bemutatójára kerül sor. A könyv különlegessége, hogy ezúttal két nyelven, magyarul és románul is olvasható lesz Szilágyi Domokos verse. A kötetet bemutatják: H. Szabó Gyula, a Kriterion Kiadó igazgatója, BánfiGéza fordító és MihaelaPanainte, az előadás rendezője.

Csomafáy Ferenc