Operarendező világa

Zeneszerző Selmeczi György. Rendező: Szabó Emese
Zeneszerző Selmeczi György. Rendező: Szabó Emese - © Szabadi Péter felvétele
A Kolozsvári Magyar Opera fennállása óta az első szerződtetett operarendező nő Szabó Emese. Törékeny alkatát elnézve, nem is gondolja az ember, mennyi határozottság, tudatosság küzdőképesség és diplomácia van benne.

Akárhogyan is nézzük, a zeneművészeti középiskola, szerintem, Kolozsvár legjobb iskolái közé tartozik. Az iskola megtanít a rendszeres, kitartó gyakorlásra, az alkalmazkodásra, és a türelemmel végzett rendszerezett, kemény munkára. Emese zongorát és fuvolát tanult.

A ’89-es, decemberi események után, létesültek a gyermekekkel foglalkozó színi csoportok, mint például a Kuckó is, amelyben Emese is részt vett. Ennek köszönhetően már ’90-ben végig járta Budapestet, meg Pécsett, ami óriási élményt jelentett azoknak a gyermekeknek, akik kórusokban, gyermek- zenekarokban, színjátszó csoportokban részt vettek. Iskolásként óriási dolog volt eljutni Angliába, Franciaországba megrendezett gyermek- fesztiválokra. Ennek volt vonzata, a színházban is rengeteget jártak.

Az egyetemi felvételi alkalmával bejutott a Gheorghe Dima Zeneakadémia fuvola szakára, de felvételizett a rendezői szakra is. Mindkét szakra felvették. Az első év végén választani kellett. Ő az új szerelmét, a rendezői szakot választotta. Gondolom ebben nagy szerepe volt annak, hogy akkor ezt a szakot Terényi Ede kiváló zeneszerző, esztéta és a zenei világunkban egyik kiváló színházi szakembere vezette. Terényi Ede meggyőző erővel tudott magyarázni az összhangzattanról, de a színház varázslatos világáról is, beleértve az egyik legbonyolultabb, legösszetettebb, világnyelven is megszólaló műfajról, a zenés színházról – operáról. Tanítványait Ő vezette be a muzikológiába, a színházművészetbe.

Érthető volt a Szabó Emese választása, akit már másodévtől alkalmaztak az Operaházban, ügyelőnek. Szinte észrevétlenül nyíltak a kapuk. Majd rendezőasszisztens lett. Ascher Tamás és Novák Eszter zenés színészképző osztályának látogatója volt. A Budapesti Színház és Filmművészeti Egyetem részképzésén vett részt. Ascher Tamást az egyik legizgalmasabb rendezőnek tartja Magyarországon.

 

A szórakoztató ipar nagyon odafigyel azokra az elvárásokra, amit a ma nézője elvár az előadóművésztől.

Ezt az elvárást figyelembe veszik a világ valamennyi operaházában is. Ennek is köszönhető, hogy nagyon sok modern operát igyekeznek műsorukba beépíteni. Azt is észrevették, hogy bizonyos alkotó művészek egy alkotó vonalat is képviselnek. Ugyanakkor, mindenik operaháznak van egy bizonyos közönség igénye is.

 

Például?

 

A kolozsvári közönség szereti a könnyű műfajt. Ennek hagyománya is van. De véleményem szerint a kortárs műveket meg kell mutatni a közönségnek. Én mindig a végleteket szeretem, mert szerintem, az tartja igazában karban az ember intellektusát.

 

Ehhez a feladathoz, hogyan közeledik?

 

Híve vagyok annak, hogy a műfaj formai tisztaságát tiszteletben tartsam. Ilyenkor gondolok arra: szerintem, van olyan operaénekes, aki operettet nem szeret énekelni. Én minden műfajt szívesen rendezek. Nekem nagyon fontos az, hogy amikor a kortársművet említjük, a néző olyan jelzéseket kapjon, melyek tetszenek neki. Színvonalas előadást élvezzen. Habár van olyan néző is, aki nem várja el, hogy a darab megszólítsa. Nem kíváncsi arra, hogy mit fog kapni, hanem a hagyományokhoz hűen, egy bizonyos szinten megelégszik azzal, amit hall. Ilyen értelemben én nagyon szeretek úgy dolgozni, tervezni, a látványvilágot úgy felépíteni, hogy a közönséget kicsit megdolgoztassam. A közönséget gondolkodtatni kell. Provokálni kell olyan értelemben, hogy a közönség a darabbal kapcsolatban kérdéseket tegyen fel. Vagy olyan kijelentést tegyen, mellyel nem ért egyet. Vagy megerősíti egy bizonyos meggyőződésében. Akkor ez egy élő anyag, melyben jelentős szerepet játszik az ifjúság, amelynek meghatározhatja az igényét. De ezen túl, hogyan ismerkedik meg a zenei színház jellemzőivel, műfajával. Mert amit kap, az meghatározza igényét.

Ami az idősebb korosztály igényét illeti, az már évtizedekre néz vissza, mert azokban az években a nagyon deklaratív játékmód meghatározó tényező volt az opera műfajában. A mai világ gondolkodása, összetétele már más. A ma nézője másképpen látja maga körül a világot, mint a hajdani néző. Ezért is kell a mai előadásokat úgy színpadra állítani, hogy a ma embere élvezni tudja mindazokat az előnyöket, melyeket a színház- opera fejlődésével kidolgozott, és előadásaiban alkalmaz. Az előadást is mai értelemben kell értelmezni.

Ugyanakkor nagyon híve vagyok annak, hogy a műfajokat tisztán kell tartani. Nem hiszem, hogy operettben, musicales technikával érdemes érzékeltetni az eseményeket. Azt is mondanám, az énekes énekeljen, a színész pedig játsszon, és azokkal az eszközökkel, alkosson, melyekben a legjobb, legmagasabb tudását tudja adni.

 

Szerintem tisztázni kellene bizonyos dolgokat. Véleményem szerint az opera, mint olyan, az, külön zenei műfaj. Az operett, mint olyan, a maga sajátos zenéjével bizonyos esetekben, bizonyos áriákban sokkal nehezebb, mint az opera. Vannak az operettben olyan részek, ahol komoly hanganyagokra lenne szükség. Bizonyítja ezt, a különböző fesztiválokon, sport, eseményeken fellépő világhírű sztárok előadásaiban elhangzó operett részletek.

 

Itt van nagy szerepe a rendezőnek. A klasszikus operák zenei értéke a jó librettó, ma is megállja helyét. De a szórakoztató ipar felhasználja a legújabb lehetőségeket, amit a ma kora csak meg enged. Értve ez alatt azokat az új típusú anyagokat, világítási technikákat, melyek ma már világviszonylatban ismertek, és használtak annak érdekében, hogy az előadás korszerűen legyen feltálalva a nézők számára. Növelvén azt a szándékot, amit az alkotók, el akarnak érni egy előadásuk keretén belül.

 

Amikor beülök egy előadásra, mindig azt is megfigyelem, bizonyos hatásokat, hogyan érnek el a színházban, operában, operettben, musicalban vagy bármilyen műfajban. Hogyan használják a világosító parkot, a fény-effektusokat?

Ha nagyon ritkán is meg van annak a varázsa, hogy megfeledkezel magadról. Az, az igazi előadás, ahol megszűnik a körülötted levő való világ, és a művészi értéket fogyasztó emberré válsz, élvezvén azt, ami a színpadról, a világot jelentő deszkákról feléd sugárzik. Ezek az igazi előadások, melyekért érdemes komoly munkát befektetni. Ezt nem csak a szakmabeliek, kell, megérezzék, de azok is, akik, a média vonalán követik az eseményeket. Az előadásban levő újdonságot képesek legyenek, megfelelő nívón, érvekkel alátámasztva, a széles tömegekhez eljuttatni.

Ilyen szempontból, milyen a kolozsvári közönség?

Én egy kicsit szenvedek itt Kolozsváron.

Felkérések a munkára idővel jönnek. Kell egy bizonyos praxis. De konkrétan, azt érzem, ennek a háznak a sajátosságát nagyon könnyű kielégíteni. Engem elkeserít az, amikor azt érzem, bizonyos előadások csak élnek a lehetőségekkel. Élnek azzal a lehetőséggel, hogy létezik egy színpad.

A kolozsvári közönség, a debreceni közönség az előadás szempontjából tiszteletre méltó.

Az előadás a rendező szempontjából bizonyos gondolatsort el akar mondani. Ebben a folyamatban a szereplők segíthetik kellő képen, ami mint előadóművész számára, sem érdektelen.

Sajnos sokan nem éreznek felelősséget a produkcióval szemben, mert ők csak a lehetőséggel élnek, nem éreznek felelősséget a produkció milyenségéért. Abból, amit kapnak, amit képesek átadni a közönség számára. Van olyan eset, meghívunk egy sztár vendéget és elvárjuk, hogy teljesítsen. A rendezőnek mindig az a kötelessége, hogy a legnagyobb művésznek is tudjon adni instrukciót. Mert van olyan produkció, mely arra hivatkozva, hogy honoráriumot kap, előad egy szerepet. Ha felcsendül az a híres ária, az már elég. Lévén szerepről szó, ennyi nem elég. Azon túl beszélünk az előadás színvonaláról.

Szerintem az a jó rendező, aki a statisztéria utolsó sorában álló statisztának is utasítást ad: mit is kell neki játszania az előadás keretében. Ha az illető a jó rendezői utasításokat megcsinálja, az lejön a színpadról. A művészet szerintem ott kezdődik, amikor bizonyos dolgokat képes vagyok könnyedén, hihetően megvalósítani.

 

Az eljövendőkben művészi munkáját hogyan képzeli el?

 

Évek óta foglalkoztat egy látvány. Egy olyan alkotás kellene, amely kellő képen megfogalmazná korunk égető problémáit. Felépítése lehetne mozaikszerű. De tükrözze mindazt a furcsa világot, mely körül vesz. Évek óta keresek egy olyan alkotót, aki ezt librettóban meg tudná fogalmazni. Gondolkodom azon, hogy ki legyen az a díszlettervező, aki képes kivitelezni. De hol lappang az a darab, mellyel teljes művet tudnék létrehozni?

A szöveg és a zene közötti viszonyulás modernsége rendkívül különleges. Felhasználni mindazon anyagok sokaságát, mellyel a mai díszlettervezők rendelkeznek, megteremtvén azt a hangulatot, amely olyan mintha maximálisan koreografált előadás lenne. De nemcsak mozgás értelemben gondolkodom, hanem az elemek olyan szervesen kapcsolódjanak egymáshoz, hogy teljes mértékben egy új képletet hozzanak létre.

Amikor az Asszonyháborút rendeztem, Dobri Rékával dolgoztam, és vele beszéltem, kiderült, hogy őt is ez foglalkoztatja.

Egy olyan nívóra emelni a rendezői munkát, hogy ilyen jellegű szerves kapcsolatot hozzon létre.

Kitalálni egy olyan formavilágot, mely megújítsa magát a műfajt.

Az igazi zeneművek halhatatlanok. Mindig képesek megújítani magukat. A rendező feladata úgy értelmezni, hogy a darab mondanivalóját minden alkalommal újra bizonyítsa.

Az utóbbi évtizedekben rengeteget javult a kommunikációs készség, és az információk áramoltatása. Hatalmas mennyiségű anyag található a művészet minden területéről. Ember legyen a talpán, aki mindezt tudja követni. Az információ dömping olyan gondolatsorokat indíthat el, amelyek addig meg sem fordultak az agyakban. Ennek következtében bizonyos jelenségeket úgy lehet megközelíteni, ahogyan azokat régebben nem lehetett.

Mindennek dacára az a varázslatos kör, mely a színpad és a nézőközönség között létrejöhet, ha a produkció olyan, az töretlenül ma is fennáll. Szavakban lehet valamiről olyan szuperlatívuszokban beszélni, hogy az egyszerű néző azt gondolhatja, a világ legjobb előadását fogja látni. De mégis sokszor úgy áll fel székéből, hogy a bizonyítás elmarad.

Ellenben az információ megfelelő alkalmazása, segítheti a rendezőt, és csapatát, hogy mondanivalója a nézőt székéhez bilincselje, és az idő múlását sem érzékeli. Ez az, ami a valódi jó előadást jellemzi, amely beivódik a néző akarata nélkül a szürke állomány rejtett zugaiba, és ott fejti ki hatását.

Mindezek tükrében a XXI. századi opera fejlődését, hogyan látja EURÓPÁBAN?

Az Opernwelt magazin mintegy ötven kritikusának szavazásán a Théatre Royal de la Monnaie (Brüsszel) bizonyult a legjobbnak. Ezzel először került német nyelvterületen kívülre a kitüntető cím. Peter de Caluwe intendáns szerint az opera luxusnak számít. Ebben nemcsak az van benne, hogy a gázsik, a különböző kiadások mennyibe kerülnek, hanem a társadalom és a közönség ezt elfogadja, értékelje és látogassa. Ahhoz egy egészséges társadalomra van szükség.

Ezt meg kell, értse az az ország vezetősége is, melyben operaházak működnek. Ez alól a Kolozsvári Magyar Opera sem lehet kivétel, mely talán Kolozsvár egyik legrégibb intézeteinek egyike. Ezért kell nekünk arra törekednünk, hogy produkcióink közönségvonzóak legyenek. Ezért kell támogatni az intézetet, az Operaházat. A közönség szellemi egészsége fenntartja az ilyen műfajt.

Az opera műfaját semmilyen gazdasági vagy morális válság nem fogja letörni. Ez egy nagyon korlátolt kijelentés, hogy a Színház, vagy az Opera egyszer meghal. A sokrétű előadások éltetni fogják. Mindenik operaház élteti saját hagyományait. A műfaj mindig feltalálja magát. A kérdés az, a művészi gárda meg akar felelni bizonyos házi elvárásoknak, vagy van benne erő olyan közönséget kinevelni, amely megérti az új hangú üzenetet. Értelmes emberek élnek ezen a földön, akik akarnak szórakozni. Amíg a színházak és operaházak üzenetet tudnak a nézők felé eljuttatni, addig a műfaj nem hal meg. Nem vész el. Évezredek bizonyítják ezt.

 

Csomafáy Ferenc