Ombodon, ha a tiszteletes marad, akkor a gyülekezet "megy"

Ombodon, ha a tiszteletes marad, akkor a gyülekezet "megy"
Szatmár megye – Amint arról korábban az Erdély Online – on beszámoltunk, közgyűlés folyt a Szatmár megyei Ombodon, amelynek lényegéről a gyülekezet egy külön gyűlésen tájékoztatta lapunkat a hétfői nap folyamán.

Vasárnap robbant ki az évek óta felgyülemlett feszültség az ötszáz fős ombodi gyülekezetben. A jelenlévők által utólag csak botrányosként és megalázóként jellemzett közgyűlést azért hívták össze, mert a teljes gyülekezet támogatását élvező presbitérium így szerette volna tisztázni a köztük és a tiszteletes, Fodor Elemér között felmerült nézeteltéréseket. A közgyűlésen Sipos Miklós esperes, Fodor Lajos, Szilágyi Róbert, Somfalvi Edit, Szatmári Elemér, Higyed János, valamint Kovács Sándor lelkészek vettek részt, és az egyházmegye presbitériumának nevében Tatár Miklós. „Mind nekünk támadtak a közgyűlésen, mintha legalábbis elkövettünk volna valamit” – panaszolta az egyik presbiter felesége azon a gyűlésen, amelyet hétfő este a Szatmár Friss Újság és az Erdély Online kedvéért hívtak össze, hogy ha a közgyűlésen nem is vehetett részt az újság képviselője, annak ellenére, hogy a közösségtől nyert meghívást (ennek okát a presbiterek máig nem értik), mégis értesülhessen az ott történtekről. Az iskolában összegyűlt gyülekezeti tagok arcán mélységes fájdalom és tanácstalanság tükröződött, mert elmondásuk szerint nem értik, hogy egy összetartó és adakozó közösségben miként fajulhatnak odáig az események, hogy a tiszteletesük ne akarja velük megbeszélni az anyagi és más természetű kérdéseket, amelyek a közösségre is tartoznak. „Szó nincsen arról, hogy megosztott lenne a közösség. A presbiterek mögött a teljes közösség van, és ez nem kevés embert jelent” – jelezte a gyűlésen az egyik presbiter, majd hozzátette, hogy a vasárnapi közgyűlésen a gyülekezet képviselőit, tehát magukat a presbitereket nem engedték szóhoz jutni az esperessel érkező lelkészek. „Azt mondják, hogy a gyülekezetnek támogatni kell a papot — mert ő nem tiszteletes úr, hanem csak egy pap már a szemünkben —, de ugyanakkor a lelkésznek nem kell együtt fejlődnie a közösséggel, neki nem kell törekedni arra, hogy a gyülekezet tisztelje?” – kérdezte feldúltan egy idősebb úr, aki szerint diktatúrához hasonlít az a módszer, amelyet a lelkészük gyakorol. „A gyülekezetünk mindenféle külső segítség nélkül építette fel a tanácstermet. Ne gondolják, hogy nem tudunk eltartani egy papot. Most már inkább nem akarjuk” – hangzott el több jelenlévőtől is a hétfői gyűlésen. Ennél komorabb hangvételű volt az a megjegyzés, amely szintén több jelenlévő is részéről elhangzott: “Ha a tiszteletes marad, akkor a gyülekezet megy.”
Az ombodi tiszteletest, Fodor Elemért is megkerestük az üggyel kapcsolatban, de sem telefonon, sem személyesen nem akart nyilatkozni az ügyben. Mivel az elégedetlenség nem új keletű, de a gyülekezeti tagok által gyűjtött pénz egy részének a presbitérium beleegyezése nélküli elvétele kapcsán látott napvilágot, a vita ezen részének tisztázásához szükség van a vasárnap megígért esperesi nyilatkozatra, amelyet természetesen közölni fogunk az illetékesekkel történő egyeztetés után.

-AZ ELDURVULT HANGNEM MIATT A HOZZÁSZÓLÁSOKAT FELFÜGGESZTETTÜK-