„Öltözzétek fel Isten minden fegyverét”

„Öltözzétek fel Isten minden fegyverét”
A Szent László Napok zárónapján ökumenikus istentiszteletet tartottak a Nagyvárad-olaszi református templomban. Az ünnepi alkalmon jelen volt Exc. ft. Kiss Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök.

Az ökumenikus istentisztelet alkalmával igét hirdetett Tőkés László lelkipásztor, EP-képviselő Pál Apostolnak az Efézusbeliekhez írt leveléből választott igerész alapján: „ … Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. … ” (Efézus 6, 10-13) Elhangzott, hogy az ige harcra buzdít, de ezt a harcot a lélek fegyvereivel kell megvívni. „Szent László születésnapjához és szentté avatásához kapcsolódva a lovagkirály élő emlékezetét idézzük meg. Nem csupán vitézi erejére, hanem igazságosságáért emlékezünk rá, hiszen ő Isten minden lelki fegyverzetét magára öltötte” – mondta el Tőkés László, majd hozzátette, hogy minden embernek fel kell öltenie a lelki fegyverzetet, hogy védekezzen a gonosz ellen. „Ha az igazság tudata nem él bennünk, mit sem ér az erőnk, hiszen ha morálisan összeomlunk, elvesztjük a csatát. Ebben a körmönfont világban, amelyben beindult egy hatalmas manipulációs gépezet szükség van arra, hogy ellenálljunk” – fejtette ki Tőkés László hozzátéve, hogy Szent László városa oda jutott, hogy a város alapítójának nevét egy sikátor viseli. „Olyan Európában élünk, ahol Krisztusnak nincs helye. A kérdés az, hogy hagyjuk-e, hogy lefegyverezzenek bennünket?” – tette hozzá végezetül. A prédikációt követő hirdetésben Tőkés László többek között kifejtette, hogy nem szabad tétlenül nézni Erdély és a régiók szétcincálását.

Koszorúzás

Az ünnepi alkalmon jelen volt Exc. ft. Kiss Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök, az esemény fővédnöke. Köszöntő beszédében kifejtette, hogy felekezettől, határoktól és nemzetektől függetlenül Szent László és hagyatéka közös kincsünk. „Azokról az értékekről van szó amelyek nélkül nem lehet élni. A jövő csak akkor létezhet, ha Szent László értékeit hitelesen képviseljük” – tette hozzá a megyéspüspök. Az istentisztelet Nagyvárad keresztyén felekezeteinek jelenlevő lelkipásztorainak áldásával és a Himnusz eléneklésével zárult. A délelőtti ökumenikus istentiszteletet követően a gyülekezet részvételével Tőkés László és Kristófi Kristóf az Erdélyi Magyar Néppárt nagyváradi elnöke megkoszorúzta a Várad-olaszi templom kertjében található Millecentenáriumi Emlékművet.

Nagy Noémi