Olimpiai álom

Fotó: Kiss Gábor
Fotó: Kiss Gábor
2015-ben, a Magyar Napló Kiadó gondozásában jelent meg Killyéni András-Péter „Olimpiai álom a Radnai havasokban” című könyve, amelyet Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának rendezvénytermében mutattak be, igen sok jeles kolozsvári sportoló, valamint érdeklődő jelenlétében.

Mile Lajos főkonzul mondott köszöntőt, és felolvasta Jeszenszky Gézának üdvözlő sorait. Felvezető beszédében kiemelte, hogy a szerző sporttörténeti szempontból közelítette meg 1940-1944-es időszakot, a történelmi folyamatok hátterét is felelevenítve. A bécsi döntés után figyelemre méltó emberi energia szabadult fel. A magyar sport vezetősége arra az elhatározásra jutott, hogy a sí sport fellendítése lehetséges, ami természetesen nagyon sok munkát és anyagiakat is követel. Felvetődött a kérdés, hol is lehetne megrendezni a téli olimpiát. Végül is Borsafüredre esett a választás. Kamatmentes hitelfelvétellel lehetett megindítani az építkezést. Ennek volt köszönhető, hogy az akkori idők egyik legszebb, de ugyanakkor legnagyobb sí- központját valósították meg. Az anyaország hegyei nem érték el az ezer métert. Az Erdélyi Kárpátok hegykoszorúja alkalmas sí-központ létrehozására.
1940-ben felvetődött, hogy német mintára sí-központot hozzanak létre Borsafüreden, amely Máramaros megyében levő többségben románok, lakta település. A főkonzult megragadta az emberek hozzáállásának minősége. „Hihetetlen áldozatvállalással, munkával, odaadással, lelkesedéssel elkezdték az olimpiai központ építését.”
A könyv Előszavát Jeszenszky Géza írta.
Magyarország a trianoni békeszerződés következtében elvesztette az összes magas hegyeit. Az erdélyi magyarok a városaikhoz közeli sí életet hozták létre. A bécsi döntés következtében felvetődött egy téli olimpiai falu létrehozásának ötlete. Ennek volt köszönhető, hogy 1940 után vetődött fel egy téli olimpia megrendezésének ötlete.
Talán ennek ismerete alapján született meg a könyv címe is: Olimpiai álom a Radnai havasokban. A zsebbe simuló könyv emberi sorsokat is felelevenít. Sajnos a való élet az álmok világát széjjelverte. A közeledő Vörös Hadsereg lebombázott mindent. A menedékházat felgyújtották. Killyéni András – Péter Olimpiai álom a Radnai havasokban című könyve kortörténeti dokumentum. A korabeli ragyogó minőségi fotók szemléletesen bizonyítják, mit lehet megvalósítani háborús viszonyok közepette is, ha van arra kellő akarat és elhatározás, valamint állami vezetési jó szándék. Sok neves ember megfordult a Borsafüredi sí-központban. Többek között Szentgyörgyi Albert világhírű tudós, a C vitamin felfedezője is.
Killyéni András – Péter, filmvetítéssel egybekötve, a könyv születéséről, keletkezéséről, az adatgyűjtés nehézségeiről, valamint arról a „hangyaszorgalomról” tett említést, ami egy ilyen jellegű mű elkészítéséhez szükséges. De szót ejtett a négy év alatt történt megvalósításokról is. Rövid idő alatt kiépítették a sípályát, 1942-ben elkészült a Ló- havas északi részén, amely olimpiai pályának számított. Felavattak modern építészeti technikával készült menedékházat, amelyet a neves sízőről Iglóiné Eleőd Anikóról neveztek el. Felépítették a lesikló pályát. Újdonságnak számított a sí-központ kivilágítása. 1944-ben kiderült az olimpiai álom nem valósulhatott meg. Háborúban hallgatnak a múzsák.
A könyvbemutatón jelen volt Kovács Gedeon és Kovács Barnabás, a Magyar Sí Szövetség technikai igazgatója is. Az édesapjuk a borsafüredi sítelep igazgatója volt. Ő maga ellenben aktív sportoló is volt. Meséltek a szüleik borsafüredi életéről. 1944-ben, amikor az adminisztráció összeomlott, a szülők az utolsó vonattal hagyták el a síparadicsomot, és Budapestre mentek. Gyermekeik, Kovács Barnabás és Gedeon ott születtek. Anyatejjel szívták magukba Borsafüredet. 1988-ig nem jártak ezen a településen. A sízés szerelmese, Kovács Gedeon fontosnak tartja Killyéni András – Péter munkásságának népszerűsítését. Közösen meglátogatták Borsafüredet, ahol a település lakói tiszteletükre népünnepélyt rendeztek. Borsafüred polgármestere, Sorin Ion Timiş ambiciózus tervvel rendelkezik, helyre szeretnék, állítani az Anikó menedékházat.
Killyéni András azt is bevallotta, a könyv rövid román változatát bemutatták a helybelieknek, óriási sikerrel.
1940- 1944 között mindent megtettek, hogy ne legyen olimpiai álom, azonban a történelem közbeszólt. Jelentős értékűnek tekinthető mindaz, amit négy év alatt megvalósítottak, figyelembe véve a korabeli technikai szintet.

Csomafáy Ferenc