Olajozottan működött a liberális szavazógép

Olajozottan működött a liberális szavazógép
A váradi helyi tanács többségét alkotó liberális párti frakció az ellenzék próbálkozásai ellenére minden határozati javaslatot megszavazott az eredetileg előterjesztett formában. A legnagyobb vita a jövő évi helyi adók és illetékek kapcsán alakult ki.

Már a napirend megszavazásakor is vita kerekedett, hiszen mind az RMDSZ-, mind a szociáldemokrata (PSD) frakció több határozat-tervezet levételét kérte a napirendről: a jövő évi helyi adókra és illetékekre vonatkozó tervet azért, mert nem találták kellőképpen megalapozottnak, tizenöt tervezetet pedig azért, mert bár soros ülésről volt szó, ezek a javaslatok csak a tanácsülés napján lettek hozzáférhetőek, így a tanácsosoknak gyakorlatilag nem maradt idejük arra, hogy áttanulmányozzák azokat. Az ellenzék azonban semmilyen módon nem tudta megakadályozni a várost irányító liberálisok szándékát, akik minden határozati javaslatot az eredetileg előterjesztett formában szavaztak meg.

Új ember

A tanácsülés elején szavazták meg azt, hogy a liberális Revnic Adrian helyét a szintén liberális Ioan Tau foglalja el a helyi tanácsban. Elöljáróban Liviu Sabau-Popa, a PSD frakcióvezetője kijelentette, hogy a PSD megszavazza az új tanácsos mandátumát, „ahogy az normális egy demokráciában, mely tiszteletben tartja a választók akaratát”. Utalt ezzel a megjegyzéssel arra, hogy a Bihar Megyei Tanácsban a liberális frakció hónapok óta akadályozza egy új PSD-s tanácsos mandátumának a megszavazását, blokkolva ezzel magának a tanácsnak a munkáját.

Drágább élet Váradon

A tanácsülésen a legnagyobb vita a jövő évi helyi adókra és illetékekre vonatkozó tanácsi határozat-tervezet kapcsán alakult ki, amelyet az RMDSZ és a PSD frakció ellenszavazatai mellett fogadott el a helyi tanács. Ennek értelmében 2018-ban a telek-, ingatlan és gépjárműadók átlagban húsz százalékkel magasabbak lesznek az idei szinthez képest. Az ülésen Florin Birta alpolgármester is elmondta azt, amit korábban Ilie Bolojan polgármester is ígért: amennyiben az önkormányzatokra nézve kedvezően módosul az országos adóreform, akkor a nagyváradi önkormányzat is visszaállítja az idén alkalmazott helyi adó- és illeték kvótákat. Szintén az országos adóügyi reformmal indokolta a városvezetés azt, hogy csökkenti a lakossági fűtéstámogatást. Az erről szóló határozattervezetet is csak a liberális frakció tizennyolc képviselője szavazta meg, de ez is bőven elég volt ahhoz, hogy a határozattervezet átmenjen. Az elfogadott javaslat értelmében a nagyváradi önkormányzat gigakalóriánként tizenöt lejjel csökkenti a lakossági hőenergia fogyasztás támogatását, ami azt jelenti, hogy míg eddig a 294,72 lejes gigakalóriánkénti árból 240 lejt a lakossági fogyasztók, a fennmaradó 54,72 lejt pedig a helyi önkormányzat fizetett, a határozat elfogadása után a lakosságnak immár 255 lej/gigakalória áron számlázzák ki a hőenergia-fogyasztást, és az önkormányzat már csak 39,72 lej támogatást fizet gigakalóriánként.

Bémer tér

Mivel csak az utolsó pillanatban kerültek fel a napirendre, ezért az RMDSZ és a PSD frakció nem szavazta meg, de így is elfogadásra került a Bémer (Ferdinand) tér felújítására vonatkozó határozat javaslat, mely kimondja, hogy a felújítás becsült költsége 20,8 millió lej. A felújítást Európai Uniós pénzből akarja finanszírozni a város. A megpályázható összeg 17,6 millió lej, ebből két százalék a város önrésze, a fennmaradó 3,2 millió lej nem megpályázható összeg, ebből a pénzből fogják elvégezni a téren a közmű felújítási munkálatokat. Mint azt a tanácsülés előtti sajtótájékoztatón Mircea Mălan alpolgármester elmondta, a közmű- és térfelújítási munkálatokra egy közbeszerzési eljárást írnak ki azért, hogy ugyanaz legyen a kivitelező, illetve azért, hogy időben össze lehessen hangolni a két különböző munkálatot. Az alpolgármester reménye szerint már jövő év márciusában hozzá lehet majd látni a munkálathoz, a kivitelezési határidő egy év és nyolc hónap.

Egyéb ügyek

Kecse Gabriella a tanácsülés végén javasolta, hogy az egykori pontonhidat, amelynek helyén most a Szováta utcai közúti híd áll, szereljék fel a lebontott Csillagos híd közelében, hogy megkönnyítsék a közlekedést főként a környékbeli iskolások számára. Válaszában Florin Birta alpolgármester kifejtette, hogy a Csillagos híd helyén munkálatok zajlanak, hiszen épül az új, közúti híd, ugyanakkor a Körösük Vízügyi Igazgatósága is partrendezési munkálatokat végez ott, tehát egyszerűen nincs hely, ahová a pontonhidat ki lehetne feszíteni. Kis Gábor tanácsos felvetette, hogy a Szent László hidat is takarítani kellene, mert már nagyon koszos. Noha a helyi reklámszabályzatot még az ülés első harmadában megszavazták, a nagyváradi reklámcégek nevében felszólalt az egyik reklámcég képviselője, aki nehezményezte, hogy a szabályzat olyan kitételeket tartalmaz, amelyek az országos törvényben foglalt kitételeken is túltesznek. Ilyen kitétel az, hogy míg a törvény kimondja, hogy országutak és megyei utak kereszteződésében nem lehet reklámokat kihelyezni, addig a városi szabályzat ezt a tilalmat kiterjeszti Nagyvárad összes kereszteződésére, mint ahogy tilalom alá esik Nagyváradon bármiféle kerítésre reklámanyagot felhelyezni, noha a törvény csak azt mondja, hogy temetők, iskolák és hasonló közintézmények kerítésére tilos reklámanyagokat kihelyezni. Hangsúlyozta azt is, hogy az önkormányzat nem lojális konkurensként lép fel a reklámcégekkel szemben, hiszen ez utóbbiaknak megtiltja azt, hogy reklámokat helyezzenek ki a belvárosban, és más, a reklámozás szempontjából jó helyen, ezzel szemben az önkormányzat kihelyezheti saját reklámjait.

Pap István