Oktatói létszámbővülés a BBTE magyar tagozatán

Huszonhat új magyar tagozatos, többségében tanársegédi állást hirdet meg  a  Babeş-Bolyai Tudományegyetem. Ezenkívül tizenhat állás esetében lesz lehetőség előlépni a már ott dolgozó oktatóknak.

Erről döntött ma az egyetem szenátusa. Ez a legnagyobb látszámnövekedés, ami valaha a félévente sorra kerülő állásbővítések során volt a BBTE magyar tagozatán. A legnagyobb bővítés a közgazdasági szakokon van, ahol kilenc új okatóval, nyolc tanársegéddel és egy adjunktussal növekedik a magyar oktatók száma. A székelyudvarhelyi tanítóképző, amely szintén a BBTE magyar tagozatának része, évek óta várt főllású, helyi oktatókra, és most két adjunktusi állást kapott. Előrelépés az, hogy a testnevelés és sport karon, ahol bár növekvő a magyar diáklétszám, alig volt magyar tagozatos oktató,  három  fiatal szakembert várnak. A tavaly az  egyetemhez csatlakozott, de önállóságát megőrző gyulafehérvári római katolikus papnevelde most részesül először államilag meghirdetett tanári állásokban: itt négy új oktatóval egészül ki a meglévő tizenhat, ami 25 százalékos növekedés.

dr. Magyari Tivadar, magyar tagozat-vezető rektorhelyettes (elhangzott a szenátusi ülés után:

Ez egy jelentős győzelem a magyar tagozat számára. Üdvözlöm, hogy az egyetem, a karok vezetősége szem előtt tartotta a decemberi egyezségünket, remélem, hogy más területen is haladni fog a magyar oktatás ügye. Megjegyzem, hogy még ezzel is aránytalanul alacsony a magyar tagozat oktatói  létszáma a románhoz képest. A mostani bővítésnek kedvez az, hogy ez egyetem igyekszik javítani a még mindig rossz tanár-diák arányon. Ennek a huszonhat, zömében fiatal okatónak alkalmazásával tehetséges doktori hallgatóinkat sikerül, remélem, itthon tartanunk, nekik lehetőségeket adnunk. Üdvözlöm Juhász Jácint kollegámnak, a közgazdaság fiatal magyar tagozat-vezetőjének politikáját: ott egy tanszéknyi új oktatót vesznek fel. ”