Oklevél elfogadás ekvivalencia-egyezmény alapján

Oklevél elfogadás ekvivalencia-egyezmény alapján
A tanügyminisztériumot meglepte, hogy Magyarországon már nem fogadják el a mesterképzőre való jelentkezéskor a romániai egyetemek által kibocsátott diplomát helyettesítő igazolást. A magyar fél az ekvivalencia-egyezményre hivatkozik.

Az erdélyi magyar sajtóhoz, köztük lapunk szerkesztőségéhez is eljutott az a nyílt levél, melynek aláírója, Brok Bernadett arról számol be, hogy június végén azt a tájékoztatást kapta a magyarországi Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatától, hogy a mesteri fokozatra való beiratkozásnál elfogadják a romániai egyetemek által kibocsátott diplomát helyettesítő igazolást is, ha arról az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készít hiteles fordítást. A múlt hét végén azonban az ügyfélszolgálat felvi.hu internetes felületén valamennyi érintett neve mellett az „elutasítva” szó jelent meg, a következő magyarázattal: „a 2015. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során benyújtott oklevél-igazolás nem fogadható el felsőfokú végzettség igazolására”. A panaszos nyílt levélében lerja azt is, hogy a kárvallott diákok telefonos érdeklődésére azt a választ kapták, hogy „július 23-án jelenik meg a fellebbezési mező a honlapon, és ha elegendő romániai diák él az óvás lehetőségével, akkor elfogadják az igazolásukat”. Elektronikus levélben azonban határozott elutasító választ kaptak az erdélyi diákok: „Valószínűleg valamilyen félreértés történhetett korábban, ugyanis külföldi felsőoktatási intézményben befejezett tanulmányokról, illetve a felsőfokú oklevél megszerzéséről szóló igazolást nem fogadunk el. Kizárólag az eredeti felsőfokú oklevél másolatát és annak fordítását”.

Eddig jó volt

Király András, a román oktatási minisztérium államitkára az ügy kapcsán lapunk megkeresésére válaszolva elmondta, hogy mindeddig a magyar Emberi Erőforrások Minisztériuma – melyhez az oktatásügy is tartozik – elfogadta a romániai hallgatók ideiglenes igazolását, mert tekintettel volt arra a Romániában már több mint fél évszázada fennálló ügymenetre, hogy itt legalább hat-nyolc hónappal az államvizsga letétele után adják ki a végzetteknek a diplomákat. Király András kijelentette, hogy a román oktatási minisztériumot meglepte az előállt helyzet, hiszen a tavaly a magyarorzági alapképzésekre való beiratkozáskor voltak gondjaik a romániai diákoknak, most viszont a mesterképzésre történő jelentkezéskor állt elő probléma. Az államtitkár elmondta, a román szaktárca nem tudhatja, hogy a hallgatók az alapképzés elvégzése után hol akarnak továbbtanulni, ezért, ha változás állt be a magyarországi rendszerben, akkor a magyar illetékes intézményeknek kell, vagy kellett volna megkeresniük a román tárcát az ügyben. „Ez egy teljesen új hozzáállás a magyar fél részéről” – fogalmazott Király András.

Csak ott nem jó

Arra a kérdésünkre, hogy más országban is problémát jelent-e az, hogy a Romániában alapképzést végzett hallgatók ideiglenes igazolással felvételiznek mesterképzésre, Király András nemmel válaszolt, hozzátéve: „Mindenhol máshol elfogadják az ideiglenes igazolást”. Arra a kérdésünkre, hogy a román minisztérium miért nem változtat azon az eljáráson, hogy csak mintegy egy évvel az alapképzés elvégzése után adják ki a diplomákat a hallgatóknak, Király András azt válaszolta, hogy ez egy bevált ügymenet, mert ezáltal a minisztérium pontosan tudja, hányan államvizsgáztak, és így azt is tudja, hogy hány diplomát kell rendelni az ezek előállítására jogosult nyomdától. Meglátása szerint nem valószínű, hogy ezen a rendszeren az elkövetkező években változtani fognak.

Hivatalos álláspont

Az ügyben kérdéssel fordultunk a magyarországi illetékes intéményekhez is. Az Oktatási Hivataltól azt a választ kaptuk, hogy mesterképzésre csak az vehető fel, aki már rendelkezik a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel. A külföldi bizonyítványokra és oklevelekre vonatkozó előírások kapcsán a hivatal válaszában leszögezi: „az eljárás lefolytatásához a jelentkezőnek csatolnia kell az eredeti oklevél másolatát, illetve kivételesen, az eredeti oklevél helyett kiadott, azzal azonos joghatályú okirat (másolat) másolatát (külföldi oklevél-igazolás nem fogadható el!). (…) Alapképzés és osztatlan mesterképzés esetén, amennyiben a felsőoktatási intézmény felsőfokú végzettség alapján számít pontszámot, illetve mesterképzésre történő jelentkezés esetén csak oklevél fogadható el a jelentkezés és a beiratkozás előfeltételeként. Oklevél igazolás (tanúsítvány) csak abban az esetben, ha az adott ország jogrendje szerint azonos jogokat biztosít, mint az oklevél. Ez utóbbit a jelentkezőnek az igazolás, illetve tanúsítvány benyújtásával egyidejűleg adott ország jogrendje szerinti jogszabály hellyel igazolni kell. Az egyes államok között erre vonatkozó egyezmények biztosítják az általuk kibocsátott bizonyítványok és oklevelek kölcsönös elfogadhatóságát. Sem a román-magyar ekvivalencia-egyezmény, sem a két kormány legutóbbi, 2008-as közös nyilatkozata nem tesz említést arról, hogy a Romániában egyes felsőoktatási intézmények által kiállított igazolások helyettesíthetnék a Román Állam által elismert, Magyarországon is felsőfokú végzettséget tanúsító oklevélként elfogadott oklevelet, így Magyarországon továbbra is kizárólag a hivatalos romániai oklevél fogadható el felsőfokú végzettséget tanúsító dokumentumként. A 2014. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során miniszteriális egyeztetés folyt a magyar és a román fél között. A román fél tájékoztatása szerint az oklevelek kiállítását általánosan nem tette határidőben lehetővé az oklevél-formanyomtatványok elhúzódó közbeszerzési eljárása, így a magyar fél kivételesen, a vis maior helyzetre tekintettel az előző évben elfogadta a – nem hivatalos, központi nyomtatványon kiállított – oklevél-igazolásokat. Az idei évben az oklevelek Romániában kiadásra kerülnek (a jelentkezőktől folyamatosan érkeztek az eljárás során a 2015-ben kiállított oklevelek), így az aktuális felsőoktatási felvételi eljárásban a román-magyar ekvivalencia-egyezmény alapján fogadhatók el a romániai felsőfokú oklevelek.”

Pap István