Nyugdíjjárulékok befizetése

A nyugdíjtörvény alkalmazását érintő egyik határozattervezet szerint azok, akik három egymást követő hónapban nem fizetnek nyugdíjjárulékot, elveszíthetik a társadalombiztosításukat.

Ebben az esetben a biztosítónak lehetősége lenne arra, hogy felbontsa a szerződést, azt követően, hogy előzőleg értesítette erről az ügyfelét. A szakminisztérium által március 19-ig közvitára bocsátott határozattervezet szerint ugyanakkor a tb-szerződésbe foglalt biztosított jövedelmet az érintett személy választaná ki, ezért ennek értékén változtatni lehetne a kérésére, az eredeti szerződéshez csatolt kiegészítő irattal. Abban az esetben, ha a kijelölt határideig valaki nem fizeti ki a tb-járulékát, késedelmi kamatokat és büntetést számolnának fel neki. Amennyiben pedig egy biztosított három egymást követő hónapban nem fizet tb-járulékot, a biztosító a szerződés felbontása mellett dönthet.

A tb-szerződés felülvizsgálatát a biztosított is kezdeményezhetné bármikor írásban, az általa megnevezett dátumtól kezdve, de nem korábban annak a periódusnak az utolsó napjánál, mely időszakra befizette a tb-járulékot. Azok a személyek pedig, akik nem rendelkeznek állandó romániai lakhellyel, de kötelesek állami nyugdíjjárulékot fizetni, egyéni biztosítási nyilatkozatot kellene tegyenek. Ha viszont bebizonyosodik, hogy egy naptári évben nem realizálódik a törvény által előírt jövedelemszint, a nyilatkozatot felfüggesztik, a biztosított vagy a területi nyugdíjpénztár kérésére.

Ciucur Losonczi Antonius