Nyitottak a lakossági panaszokra

Nagyvárad – A Flamarion utcai Safla tulajdonostársulás közgyűlésére dr. Földes Béla városi tanácsos meghívta Dan Gherdant a polgármesteri hivatal műszaki osztályának igazgatóhelyettesét, akihez több kéréssel fordultak a lakók.

A gyűlés elején dr. Földes Béla társulási tagként átadott egy lakossági panaszlistát Dan Gherdan aligazgatónak. Kiderült, hogy gond van az utca tisztaságával, a környező utcákon kaotikusan parkoló kocsikkal, a vezetékcsere miatt feltúrt közterületek helyrehozatalával, a háztartási szemét elszálításával, a kukák tisztántartásával, cseréjével, és sok más egyébbel. Dan Gherdan igazgató nyitottnak mutatkozott, elismerte, hogy mindezen panaszok megoldása az általa vezetett igazgatóságra tartozik és megigérte, hogy rövid időn belül orvosolni is fognak minden gondot, sőt a telefonszámát is megadta, hogy ha valakinek panasza van tudja azt idejében eljuttatni hozzá. A parkolási gondok megoldásához viszont szükségük lenne a rendőrség segítségére, de azok eddig sem mutattak túl sok hajlandóságot. Talán ha majd felépülnek városnegyedenként a parkolóházak javulni fog a helyzet. Addig is ki kellene tiltani a cégautókat a tömbháznegyedek körüli parkolóhelyekről. Zöldövezetet mostmár tilos parkolóvá alakítani, mondta. Megigérte viszont, hogy a Flamarion utca egyirányúsításáról szóló kérelmet a szakbizottság elő terjeszti. A sok össztört szemeteskukával kapcsolatban megkérte a lakókat, hogy ne rakjank bele építkezési huladékot, annak külön konténert kell kérni és külön fizetni az elszálításáért, mert különben a szemeteskocsik is tönkremennek, nem csak a kukák. Azt is ellenőrizni kell, hogy minden lakótársulási tag szerepel-e a köztisztasági válalattal kötött szerződésben, mert ha csak felük szerepel és mindenki hordja a szemetett a kukákba, akkor nyilván hamarab megtelnek azok, mint ahogy ürítik. Különben Nagyvárad 81.000 háztartásából csak 31.000 kötött szerződést szemételszállításra.

Szóba került még a tömbházak köré ültetett fák koronájának a metszése, vagy egyes fák kivágása, mely szintén a  műszaki igazgatóság hatáskörébe tartozna, de ez rengeteg vitát és panaszt váltott ki eddig is a lakosság körében. Mostmár csak akkor vágnak ki egy fát, vagy nyírják meg a lombját, ha erre külön felkérést kapnak a tulajdonostársulástól,  mondta Dan Gherdan aligazgató.

Albert Ferenc