Nyitott, mosolygós nőszervezet

Nyitott, mosolygós nőszervezet
Nagyvárad- Az RMDSZ Sas-palotabeli székházában sajtótájékoztatót tartott Biró Rozália szenátor. Az RMDSZ-Nőszervezet múlt hétvégi alakuló küldöttgyűléséről beszélt, amelyen elnöknek választották.

Csütörtöki sajtótájékoztatóján Biró Rozália szenátor arra hívta fel a figyelmet: három hónapos előkészítő munka előzte meg az országos RMDSZ-Nőszervezet megalakulását. Ez időszakban 22 megyei, illetve területi nőszervezetet alapítottak, melyeket 124 küldött képviselt a kolozsvári gyűlésen. Két-három héten belül Konstanca és Galac megyékben is alakul majd nőszervezet, illetve várhatóan Mehedinţi, Vâlcea, Bákó és Iaşi megyékben is lesz, hiszen ezekben a térségekben működik RMDSZ-szervezet. A kezdeményező bizottság tagja volt rajta kívül Lőrincz Csilla, a Környezetvédelmi Alap igazgatója, Horváth Anna kolozsvári alpolgármester, Hegedüs Csilla, az RMDSZ kulturális főtitkár-helyettese, Takács Aranka MIÉRT-elnökségi tag, Vida Noémi nagybányai RMDSZ-elnök, Laczikó-Biró Enikő, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának titkára és Nagy Emese, a szövetségi elnök tanácsadója.

A küldöttgyűlésre meghívták a magyar történelmi egyházak nőszervezeteinek vezetőit: az Erdélyi Református Egyházkerületet Borsos Mária, a királyhágómellékit Bogya Kiss Mária, a római katolikus Szent Mihály-nőszövetséget Fábián Mária, az evangélikust Adorjáni Csilla, az unitáriust Dimény Csilla képviselte. Rajtuk kívül jelen voltak a PNL, a PSD, a PDL és az PAC nőszervezeteinek irányítói, valamint a Vajdasági Magyar Szövetség Nőfórumának küldöttsége is.

Három dokumentum

Elfogadták a Szervezési és Működési Szabályzatot, a programot és a cselekvési tervet. Az SzMSz értelmében vannak rendes tagok (az RMDSZ-tagok) és társult tagok (fizikai személyek és civil szervezetek), utóbbiaknak nincs szavazati joguk, és nem vehetnek részt döntéshozó testületekben. Emellett stratégiai partnerséget kötöttek a Magyar Ifjúsági Értekezlettel, ami azt jelenti, hogy 15 százalékos alsó részvételi küszöb illeti meg a MIÉRT-et az RMDSZ-Nőszervezet minden vezető testületében. Célként határozták meg a nők aktív közéleti szerepvállalásának elősegítését és támogatását, a nők jelentős problémáinak megoldását, a család egységének, összetartó erejének tudatosítását és erősítését, illetve egy szociális támogatói hálózat kiépítését. Programba foglalták a hölgyek gazdasági életben való érvényesülésének előmozdítását, a meglevő törvények az irányú módosítását, hogy a hátrányos megkülönböztetés megszűnjön, illetve a munkatörvénykönyv megváltoztatását azért, hogy az anyaság, a család és karrier összeegyeztethető legyen. Ugyanakkor cselekvési tervként jelölték ki azt, hogy ahol igény van rá, 2014 áprilisáig megalakuljanak a helyi nőszervezetek, 2013 novemberének végéig kidolgozzák az eseményt naptárt, szervezetfejlesztési és vezetőképzői tanfolyamokat szerveznek, és felveszik a kapcsolatot a külföldi társszervezetekkel.

Az országos RMDSZ-Nőszervezet elnöké Biró Rozáliát választották, ügyvezető elnök Nagy Emese lett, és hét alelnöknek szavaztak bizalmat: Horváth Annának, Hegedüs Csillának, Takács Arankának, Lőrincz Csillának, Tudor Veronikának, Marina Idának és Fejér-kardos Gabriellának. „Nyitott, mosolygó és emberközpontú nőszervezetet szeretnénk építeni, amelynek az említett három alapdokumentum aránylag tág keretet ad, mert azt akarjuk, hogy minden megyei, illetve helyi nőszervezet a saját igényei, elvárásai, szüksége és javaslata alapján fejtse ki a tevékenységét” -fogalmazott Biró Rozália.

Ciucur Losonczi Antonius

Címkék: ,