Nyílt válasz Markó Béla elnök úrnak

Tisztelt Elnök Úr! – Üdvözöljük Elnök úr kései ébredését és azt a tényt, hogy egyenrangú félként tekint a Magyar Polgári Pártra.

Sajnáljuk, hogy Elnök úr és az RMDSZ elmulasztott válaszolni a Magyar Polgári Párt által „Nyolc pont 2008-ra” címet viselő, 2008. február 9-én keltezett és Önök részére még aznap postázott együttműködési ajánlatunkra. A tegnapi nyílt levelében felvetett problémákra a Magyar Polgári Párt már két hónapja, kellő időben tisztességes és ésszerű megoldást ajánlott.

Kérdeznénk továbbá, tisztelt Elnök úr, tudatában van-e az erdélyi magyarság közképviseletét fenyegető veszély súlyosságának? 

 

Az elmúlt 18 esztendőben a romániai magyar választópolgárok 55%-a fokozatosan lemondott szavazati joga gyakorlásáról, távolmaradt a szavazófülkéktől, eltántorodott a közügyektől. 1990-ben, az első szabad parlamenti választáson még egymillió magyar szavazott a magyar képviseletre, 2007-ben az európai parlamenti választásokon már csak 459. 462 magyar választó szavazott összesen magyar jelöltekre.  Magyar közösségünkön belül a politikai egyeduralmat 1990 óta gyakorló RMDSZ-től az elmúlt 18 esztendőben 721. 424 magyar választópolgár vonta meg bizalmát és szavazatát. 1990-ben pártja parlamenti listáira még 1. 004. 353 magyar választó szavazott, míg a 2007-es európai parlamenti választásokon jelöltjeik már csak 282. 929 szavazatot szereztek.  Az Ön pártja elveszítette szavazóinak 72%-át. Az Ön által felemlegetett előválasztásokon részt vett 150. 000 szavazóhoz képest a kiábrándultak száma több mint 850. 000 magyar ember.

 

Tudatában van-e annak, hogy a kormány, amelynek az Ön pártja tagja, olyan választási törvényt fogadtatott el a Parlamenttel, amely súlyos csapást mér az erdélyi magyar közösségre, megharmadolja a magyar közképviseletet?

 

Tudatában van-e annak, hogy a miközben Ön és pártja magyar testvérharcot folytat ellenünk, a szatmári, marosi és kovásznai megyei románok soha nem látott módon fogtak össze saját választási érdekeik érvényesítése céljából? Ezen román összefogásra nem az a válasz – miként Elnök úr tette –, hogy szörnykoalícióknak nevezi őket.  A választási szövetségekben megnyilvánuló román összefogásra csak a szintén választási szövetségben megnyilvánuló magyar összefogás lehet az egyetlen válasz.

 

A  magyar választási szövetség alapfeltétele pedig az, tisztelt Elnök úr, hogy Ön és pártja leszámolnak azzal a kényszerképzetükkel, hogy kizárólagosan képviselik a teljes magyar közösségünket és felhagynak a magyar testvérharccal.  

 

A Magyar Polgári Párt tiszteletben tartotta az Önök jelöltállítási módszereit, reméljük, Önök sem vitatják el tőlünk a döntés szabadságát. Köztudomású, hogy az erdélyi magyar ellenzék kialakulásának fő oka a belső választások elmulasztása és az RMDSZ egypártrendszerré való alakulása.

Emlékeztetjük Önt, hogy a Magyar Polgári Párt nem az RMDSZ része, hanem önálló magyar politikai alakulat, és ez akkor is tény marad, ha Ön nem látja a fenyőt a tulipántól.

A rendszerváltás a magyar közösségen belül elkezdődött. Véleményünk szerint, tisztelt Elnök úr, június elsején az erdélyi magyar közösségnek joga van végre szabadon választani, élni a választás szabadságával. Közös felelősségünk, hogy mindegyikünk úgy élhessen ezzel a jogával, hogy mindenütt legyen önkormányzati képviselőnk, ahol erre a számarányaink alapján lehetőségünk van. Ezt azonban nem az RMDSZ saját jelöltjeinek egyoldalú támogatásával, hanem közös magyar lista állításával tudjuk elérni.

Tisztelt Elnök úr, oldja fel a tárgyalási tilalmat, ne akadályozzák politikai okokból a helyi közösségek együttműködését, a közös magyar listák állítását. Még mindig van idő a megállapodásra, és bár jó lett volna korábban összefogni, későn is jobb, mint soha.

A Magyar Polgári Párt készen áll az együttműködésre.

 

 

Székelyudvarhely,                                                                                         

2008. április 18.

           Tisztelettel

                                                                       Szász Jenő

                                                            a Magyar Polgári Párt elnöke

 

Kapcsolódó cikkek:

  • Markó Béla szövetségi elnök levele Szász Jenőnek, a Magyar Polgári Párt elnökének
  • Markó Béla szövetségi elnök levele Tőkés László EP-képviselőnek