Nyílt nap a nagyváradi PKE-n

A megnyitó után lehetett megismerkedni a különböző szakokkal
A megnyitó után lehetett megismerkedni a különböző szakokkal
Az április 23–27. között zajló Partiumi Egyetemi Napok keretében nyílt napot tartottak tegnap a PKE-n. A tanintézménnyel, a különböző szakokkal, oktatási körülményekkel ismerkedhettek az érdeklődők.

 

A Partiumi Keresztény Egyetem dísztermében összegyűlteket Fazakas Szabolcs, a tanintézmény diákszövetségének az elnöke köszöntötte, majd átadta a szót Tőkés László európai parlamenti képviselőnek. A négy magyar történelmi egyház köszöntésével üdvözölte az egyetem vezetőit, a tanári kart és nem utolsó sorban a diákokat Tőkés László, méltatva a Partiumi Egyetemi Napok, és ezen belül a nyílt nap megszervezését, amelyek révén véleménye szerint kiszélesítették az események rendjét, új sodrást kapott az egyetemi, az ifjúsági és a szakonkénti diákélet.

A „lélek nyelvén”

Pünkösd ünnepének közeledtével erre vonatkozó igei részre – „És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok (…)” – építette mondandóját az EP-képviselő, aki szerint a pünkösdi csoda, a „lélek nyelvén” való beszéd vezethet oda, hogy megértsük egymást. – Ellentétek vannak a családokban, a társadalomban, amelyek a választások közeledtével még inkább kicsúcsosodnak. Nem az a megoldás, hogy a szőnyeg alá söpörjük az ellentéteket, hanem, hogy megoldjuk őket – vélekedett Tőkés László, kifejtve: 92 éve folyik „nyelvünk összezavarása”, márpedig akinek a nyelvét összezavarják, annak a fogalmait, a gondolatait, az érzésvilágát is összezavarják, nekünk pedig „ebben a zűrzavarban kell megtalálnunk az egyetértést, a harmóniát”.

Tanuljanak tovább!

Dr. János-Szatmári Szabolcs rektor az akkreditációs bizottsággal folytatott tárgyalása miatt nem tudott jelen lenni az eseményen, így helyette dr. Horváth Gizella rektorhelyettes szólt az egybegyűltekhez. Szavai szerint a PKE „kultúraszervező, kultúrapropagáló tudáscentrumként” szeretné betölteni a helyét a társadalomban, ezért szervezték meg a nyílt napot is. Az egyetemnek jelenleg 923 hallgatója van, három karral működik, ősztől pedig új szakokkal (bank és pénzügy, illetve tanító- és óvóképző) is bővül. Dr. Horváth Gizella végezetül személyes tanáccsal fordult a fiatalok felé: bár tudja, hogy a végzősök most elsősorban az érettségire készülnek, kívánja, hogy ne ez legyen a tanulás vége. Arra biztatott mindenkit, hogy tanuljanak tovább, hiszen azon túl, hogy a felsőfokú végzettség jobb elhelyezkedési lehetőséget és fizetést is jelent, a továbbtanulás segíthet kifejleszteni magunkban azokat a képességeket, amelyekkel születtünk.

A köszöntők után került sor a szakokat népszerűsítő előadásokra, amelyeket külön-külön termekben tartottak a szakképviselők az érdeklődő diákoknak.

Tököli Magdolna