Nyílt levél a püspökség kertjének ügyében

Akt.:
Nyílt levél a püspökség kertjének ügyében
Nagyvárad- A Római Katolikus Püspökség nyílt levelet küldött az önkormányzatnak, amiben jelzi, hogy a megszólított nem tartja be a Barokk Palota kertjének karbantartására vonatkozó protokollumot.

 

Az Exc. Böcskei László megyés püspök és Horváth Zsolt gondnok aláírásával ellátott dokumentumban a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség jelzi: több alkalommal fordult már a Polgármesteri Hivatalhoz annak érdekében, hogy végezze el a szükséges karbantartási munkálatokat a Barokk Palota körüli kertben, mely létesítményt az önkormányzat a 2009/51775. számú szerződés értelmében kapta meg ingyenes kezelésre és használatra, azzal a feltétellel, hogy gondozni fogja. Mindez azonban az azóta eltelt időszakban nem történt meg- ezt a park rendszeres látogatói is sokszor felvették- ezért a püspökség úgy döntött, hogy nyílt levéllel fordul az illétekes döntéshozókhoz. Az említett szerződésben benne foglaltatik, hogy az önkormányzat 15 évre kapta meg ingyenes használatra a létesítményt, a következő kötelezettségvállalásokkal: gondozza és ügyel megőrzés céljából úgy a szóban forgó területre, mint az ott található amfiteátrumra; elvégez valamennyi olyan munkálatot, melyek a közparkokban szükségesek (locsolás, közvilágítás, a sétányok és a zöldövezet rendben tartása stb.); biztosítja az őrző-védelmet a nyitvatartási programban, vagyis 6-22 óra között. Mindezek azonban, elenyésző kivétellel, az elmúlt időszakban nem valósultak meg, minek következtében jelenleg a park dotációja rossz állapotba került és a kertészeti beavatkozásokat is elhanyagolták.

Önköltségen

Noha a megállapodás szerint a tulajdonosnak nem kötelessége karbantartási munkálatokat végeznie, 2010-ben és 2011-ben annak érdekében, hogy megállítsa a további állagromlást, illetve biztonságos körülményeket nyújtson a látogatóknak, a püspökség önköltségén és a saját alkalmazottjai bevonásával elvégeztetett olyan munkálatokat, melyek tulajdonképpen a Polgármesteri Hivatal hatáskörébe tartoznának. Sajnos azonban még így is számos hiányosság tapasztalható jelenleg, melyek korrigálása azonnali önkormányzati beavatkozást igényel. Ki kéne cserélni például a megrongált szemeteskosarakat, a közvilágítás csak részlegesen működik, a tavaly ősszel összegyűlt avar még mindig ott van, a zöldövezetet és az utcai bútorzatot is karban kéne tartani, s az őrző-védelmet is biztosítani kellene. Ugyanakkor a püspökség arra hívja fel a figyelmet: mivel a parkot sok turista látogatja, s egyfajta szabadidő és kikapcsolódási központnak is tekinthető, valamiféleképpen a kutyák sétáltatását is szabályozni kellene, mert veszélyt jelenthetnek a gyermekek, de a felnőttek számára is, akik egy kis csendre vágynak.

A fentebb felsorolt problémákat egyébként a püspökség már többször hivatalos átiratokban jelezte az önkormányzatnak, azonban eddig semmilyen választ sem kapott. Úgy tünik tehát, hogy a helyhatóság nem törekedik a hatékony, állandó és méltányos együttműködésre, azonban ez nem akadályozza meg a püspökséget abban, hogy igényelje a közeledést, illetve a hangsúlyozottabb odafigyelést az önkormányzat részéről a polgárok problémáira- olvasható többek közt a nyílt levélben.

Felbonthatják a szerződést

A nyílt levél úgy zárul: abban az esetben, ha a püspökség továbbra sem fogja konstatálni azt, hogy a nagyváradi önkormányzat teljesíti a megállapodásban vállalt kötelezettségeit, ami a Barokk Palota kertjének kezelését, gondozását és állagmegőrzését illeti, a püspökség úgy fogja megitélni, hogy fel kell bontania a szerződést, aminek az lesz a következménye, hogy saját erőforrásaiból biztosítja majd a karbantartást, de ugyanakkor a látogatók bejárása is limitálva lesz. „Tulajdonosi minőségünkben nem kivánjuk ezt, de a lakossági visszajelzések és a protokollumban az önkormányzat részéről vállalt kötelezettségek be nem tartása miatt kénytelenek leszünk ezen lépésekhez folyamodni”.

Ciucur Losonczi Antonius

Válasz a nyílt levélre


 

Válasz a nyílt levélre