Nyíló Akác Napok: pénteki és szombati események

Érmihályfalva és Barót elöljárói együttműködési szerződést kötöttek
Érmihályfalva és Barót elöljárói együttműködési szerződést kötöttek
Az érmihályfalvi XXVII. Nyíló Akác Napok csütörtöki eseményeiről már beszámoltunk lapunkban (Bihari Napló – szerk. megj.). Alább a pénteken és a szombaton szervezett két tucat esemény összefoglalója dióhéjban, bár minden program megérdemelne egy külön tudósítást.


Pénteken, ahogyan minden évben, a fesztiválról elnevezett ifjúsági kispályás labdarúgó torna résztvevői kezdtek, ennek eredményéről, akárcsak a többi sporteseményéről, külön beszámolunk. A helyi Egészségügyi-Szociális Központ idén is megszervezte Derűs Őszért – Szociális együttműködés határok nélkül című programját, melyen a helyi intézmények képviselői mellett Szalontáról, Papfalváról, Margittáról, Monospetriből, Balmazújvárosról és Hajdúnánásról érkezettek vettek részt, a tanácskozás témája a lelki egészség megőrzése és karbantartása volt. A Praszler stadion gyepszőnyegén idén másodszor tartották meg a facsikó futamot, mely nevét a vándordíjról, egy fából faragott csikóról kapta, és az a 12 éves legény nyerheti el, aki 80 méteres mezítlábas futásban a leggyorsabb. Most 17 nevező volt, a verseny nemzetközivé nőtt a már említett focibajnokságnak köszönhetően, a győztesek: 1. Kiss Denis (Érkörtvélyes), 2. Sütő Balázs (Érmihályfalva), 3. Illés Szabolcs Tibor (Érkörtvélyes). A facsikót utódjának a tavalyi győztes, Diószegi Csongor adta át, a pénzdíjakat (500, 300, 200 lej) pedig az azokat felajánló Nyakó József polgármester. A műsorfüzet szerint a fesztivál 10 programján már túl is voltunk, mikor péntek délután sor került a hivatalos megnyitóra, ami a hagyományos felvonulással indult. Ebben végigvonultak a főtéren – ahogyan később elhangzott – „a helyi értékek”: kisebb-nagyobb sportolók, modern- és néptáncosok, menettáncosok, akik a színpadra is felmenetek, hogy a bemondók bemutathassák őket a közönségnek. A fesztivált Nyakó József polgármester nyitotta meg, már most bejelentve, hogy jövőre ünnepelik a város első írásos említésének 750. évfordulóját, ami a következő fesztivál műsorában is tükröződni fog. Cseke Attila szenátor, az RMDSZ Bihar megyei elnökének véleménye szerint egy hasonló rendezvény célja, hogy felmutassa a házigazdák értékeit, márpedig Érmihályfalvának van bőven megmutatnivalója.

Ünnepi gyűlés

Pánczél Károly országgyűlési képviselő, a Nemzeti Összetartozás Bizottságának (NÖB) elnöke felelevenítette találkozását az érmellékiekkel Dabason (a március 15-i ünnepség kapcsán), majd a fesztivál(ok) jelentőségeként emelte ki, hogy lehetőséget ad(nak) egyebek mellett a testvérvárosok találkozójára, és ez már akkor is így volt, amikor a nemzeti összetartozás érzésének ápolása nem emelkedett nemzetpolitikai céllá. A politikus, tartva magát szokásához, egy bölcsőt hozott magával (mint később megtudtuk, a sorban a 86. darabot), hogy azt átadja egy helyi fiatal párnak, kik gyerekáldás előtt állnak, ezzel is a megmaradás üzenetét tolmácsolva. A bölcsőt Csonka Gábor és felesége, Emőke vehette át. Tasó László országgyűlési képviselő a megmaradás, a tisztelet, és a békés egymás mellett élés fontosságát hangsúlyozta. Pásztor Sándor, a Megyei Tanács elnöke szerint Érmihályfalva ünnepe egy viszonyítási alappá nőtte ki magát, és – mintegy válaszként Tasó László korábbi szavaira – hozzátette: szívünk és eszünk is a helyén van, amikor kiválasztjuk a fejlődésünk irányát. Florica Cherecheș, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) képviselője a sok felvonult fiatalhoz gratulált a szervezőknek. A testvérvárosok üdvözletét tolmácsolta Szögedi Anna tornaljai, Bagdi Sándor nyírbélteki és Hegedűs Péter balmazújvárosi polgármester, Szakács László baróti és Szász József Budapest XVI. kerületi alpolgármester. A továbbiakban a menettáncosok, a modern- és néptáncosok foglalták el a színpadot, műsorukkal fejeződött be a megnyitó, melyet a Helyi Tanács ünnepi ülése követett a Gödör rendezvényházban. Thurzó Zoltán zongorajátéka fogadta az erre érkezőket, a zongoraművész a továbbiakban még több alkalommal is emelte az esemény fényét, a közbeiktatott szünetekben. Az ünnepi ülésére érkezetteket – a testvérvárosok küldöttségeit, a város díszpolgárait (akik elfogadták a meghívást), a 12 tanácsost (egy RMDSZ-es tanácsos egészségügyi okból nem lehetett jelen, illetve a 4 tagú EMNP-frakció maradt távol), illetve a később díjazottakat, azok hozzátartozóit – Nyakó József polgármester köszöntötte, elmondva a gyűlés célját: jutalmazni, elismerni azok munkáját, akik felelősséget éreznek közösségükért, kiválva a tömegből kamatoztatják tudásukat, kitartásukat. Boros Emőke és Geszti Ivett tanárnők olvasták fel a laudációkat.

Együttműködés

Elsőként néhai Kiss Imre tanárét, kinek posztumusz díszpolgári címét özvegye, Kiss Mária vette át. Kiválósági díjakat kaptak: Ardelean Ioan vállalkozó magánbefektetői kategóriában, dr. Kovács Béla fogorvos egészségügyi kategóriában, id. Lupsa János zenész kultúra kategóriában, Savu Ovidiu vállalkozó menedzser kategóriában és Szabó Zoltán tanár-edző oktatás-sport kategóriában. Polgármesteri díszoklevelet kapott Paulescu Cornel mérnök kiváló társadalmi beilleszkedés indoklásával, illetve Molnár Zsolt családi ház példás felújításáért, mely egybecseng a városvezetés szülőföldön marasztalási elképzeléseivel. A jutalmazottaknak gratulált Szuhányi Katalin ny. tanárnő, a város díszpolgára, Tasó László országgyűlési képviselő, majd Pánczél Károly, a NÖB elnöke is, aki egy bejelentést is tett: rövidesen egy tervezetet tesznek az Országgyűlés elé, melyben javasolják, hogy 2020-at nyilvánítsák a nemzeti összetartozás évének, abból a megfontolásból, hogy nemzeti gyászra elég egy nap, az esztendő további 364 napja ellenben mutassa meg a nemzet erejét és egységét (utalás a trianoni békeszerződés 1920. június 4-i aláírásának évfordulójára). A továbbiakban testvérvárosi együttműködési megállapodás aláírására került sor Érmihályfalva és a Kovászna megyei Barót között. Mint elhangzott, a két város közel három évtizede van jó kapcsolatban egymással, ám hasonló egyezmény nem köttetett ez idő alatt, legalábbis egyik félnél sincs fellelhető nyoma. Ezt pótolta most egyik részről Nyakó József polgármester, másik részről Szakács László alpolgármester. A főtéren este a Route 35 Country Band, a Romengo cigányfolklór együttes és Oláh Gergő koncertezett. A kultúrházban időközben előbb Boros József ny. tanár Lidércfény a lápin című kötetének bemutatója zajlott. A szerző 5 évvel verseskötete után jelentkezett a regénnyel, mely az Érmellék egykori betyárjáról, Dobos Gáborról szól. A szerző felhívta a figyelmet: bár a történetet legendák és nóták alapján szőtte, az nem forrásmunka, teljes egészében fikció. Ugyancsak a kultúrházban mutatta be később a Móka színjátszó kör Molnár Ferenc: A császár című darabját, az ismétlés várhatóan június közepén lesz.

Aranylakodalmasok

Szombat reggel kézilabdatorna volt a sportcsarnokban, a rendezvényházban pedig Vincze Lóránt, az RMDSZ EP-képviselő jelöltje várta beszélgetésre az érdeklődőket, egyebek mellett megállapítva: Románia sajnos nem tudott élni a lehetőséggel, amit az adott, hogy fél évig az EU Tanácsának elnöke. A fesztiválok kiemelkedő eseménye az aranylakodalmasok köszöntése. Idén 14 párt vártak a szervezők, 13 jelent meg. Nyakó József polgármester a tolerancia, az egymásra figyelés példaképeinek nevezte az aranylakodalmasokat, szerinte a május 26-i választás egyik tétje az is, hogy megmaradhat-e az a hagyományos házasságmodell, amiben az ezúttal ünnepeltek is leéltek már öt évtizedet. Todor Maria jegyzőnő előmondására a párok megerősítették házassági fogadalmukat, ők: Török László és Szodorai Emma, Nagy András és Nagy Erzsébet, Biri Sándor és Nagy Etelka, Skrubucz Ferenc és Varga Julianna, Sulumán Károly és András Krisztina, Zoványi Gyula és Belcea Ana, Réder János és Zih Sarolta, Tivadar József és Ványi Ilona, Buzi János és Szilágyi Amália, Horváth Péter és Zsoldos Erzsébet, Holhos Ioan és Méhes Flóra, Pop Iosif és Tóth Julianna, Papp József és Erdei Parasca, Fele Károly és Rajtik Erzsébet. Délben tartották meg a főtéren a Varázskréta aszfaltrajzversenyt, melyen több mint 60 gyerek vett részt, harmaduk nyert valamilyen díjat, kétharmaduk dicséretben részesült. A könyvtár galériájában Kovács Éva üvegfestő kiállítása nyílt meg, mely június 15-ig tekinthető meg. Az „Ide lábam, ne oda” elnevezésű néptáncgála az egész fesztivál egyik legrégebbi múltra visszatekintő műsorszáma. A színpadra egy-egy tánccsoport több alkalommal is fellépet, különböző koreográfiákkal: az érsemjéni Ezüstperje kalotaszegi és szatmári, a monospetri Bábota sóvidéki, a balmazújvárosi Hímes magyarbődi és szilágysági, a hajdúnánásiak gömöri és paszabi táncokat mutattak be, a hazaiak közül az Apró Lábak somogyi, a Fürge Lábak mezőségi és szatmári, a Nyíló Akác pedig felcsíki és bődi táncokat adott elő.

Koncertek

Ekkor már gyülekeztek a sötét felhők az égen, sőt, az eső is eleredt, de ez sem akadályozhatta meg, hogy a néptánccsoportok bemutassák, mit is tanultak a Nagyvárad Táncegyüttes idei mentori programjában, mely a Tánc az ugaron összefoglaló címet viseli. Az publikum ezt már vagy a sátrak, vagy esernyők alá húzódva nézte, a nagyobb táncosok a színpad előtt, a kisebben a fedett színpadon adták elő a szatmári, ezen belül a tyukodi koreográfiát, az össztánchoz a már említett érmelléki csoportok mellé csatlakozott az érkörtvélyesi Rakottya néptánccsoport, illetve az érsemjéni Ezüstperje utánpótlás csoportja is. Az első szombat esti koncertező a négy évtizede színpadon lévő Kormorán együttes volt, új és régi, kihagyhatatlan slágereinek hallására az egész környékből összesereglett a publikum. A szó szoros értelmében hazai pályán játszó Playtime együttes – Szilágyi Nikolett, Kiss Ákos, Kiss Gergő, Balogh Levente, Barta Kristóf, Czirják Roland – megújított hangzásvilággal és megújított repertoárral állt a hallgatóság elé, ám a régihez hasonló sikerrel. Hooligans, Bryan Adams, Neoton, Bruno Mars, Kerozin, AC/DC – csak néhány név a megidézett és feldolgozott előadók közül, melyek biztosították, hogy aki a színpad előtt volt, az, ha még bírta, megfelelően jó hangulatban induljon a százholdi szabadtéri diszkóba, ahol, akárcsak előző este, ezrek szórakoztak Kis Csaba és csapata „vezérletével”.

Rencz Csaba