Nyilatkozat: A KMKF aligha vállalhat felelősséget a Nemzetstratégiai Kutatóintézettel kapcsolatos döntések ügyében

Nyilatkozat: A KMKF aligha vállalhat felelősséget a Nemzetstratégiai Kutatóintézettel kapcsolatos döntések ügyében
Az erdélyi szórványügy körül felkavarodott vita folytán egy kis késéssel ugyan, de még nem túl későn, érdemes figyelembe venni a következőket.

 

A Kárpát-Medencei Magyar Képviselők Fórumának 2013. február 15-i Állásfoglalásában – egyebek mellett – az a kitétel is szerepel, hogy a KMKF plenárisa „üdvözli a Nemzetstratégiai Kutatóintézet megalapítását”. Ennek az állításnak a megelőlegezéseképpen, már a plenáris ülés állásfoglalásának az elfogadását megelőző napirenden feltüntették „Szász Jenőnek, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökének a tájékoztatóját”. A kapcsolatos kommunikáció alátámasztásaképpen Szász Jenő – a kibocsátott előzetes ülésrendtől eltérően – már kezdettől fogva helyet foglalt a KMKF plenárisának elnökségi asztalánál.

A Magyar Kormánynak a Nemzetstratégiai Kutatóintézet létrehozására irányuló határozatát senki sem kérdőjelezi meg. A Kutatóintézet elnökének kinevezése is szuverén joga a kormányfőnek.

A KMKF vonatkozó állásfoglalása azonban igencsak kérdéses. Noha Orbán Viktor miniszterelnök döntési jogát senki sem vitatja, és a Kövér László házelnök iránti tisztelet miatt az inkriminált bekezdés elfogadása ellen senki sem szólamlott fel – mindazáltal tudomásra érdemes, hogy a KMKF Tagjainak véleménye sem a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, még kevésbé pedig kinevezett elnökének a személye tekintetében nem kedvező.

A nemzetpolitika sokszereplős, konszenzust igénylő ügy. A Nemzetstratégiai Kutatóintézettel kapcsolatos döntések – egészében véve – nélkülözték ennek a követelménynek a teljesülését. Következésképpen a KMKF aligha vállalhat felelősséget ebben az ügyben.

Eredetileg az Állásfoglalás vonatkozó kitételét a KMKF több tagja is kifogásolta. Ennek ellenére az idézett támogató „üdvözlés” mégiscsak bekerült a dokumentumba. Csak remélni lehet, hogy a Kormány döntése eléri célját. Ezért senki más, hanem csak a döntéshozók hordozzák a felelősséget.

Nagyvárad, 2013. február 27.

Tőkés László EP-képviselő, az EMNT elnöke