NYILATKOZAT

Buta, tájékozatlan és rosszindulatú Kovács Péter RMDSZ-es pártfőtitkár minapi nyilatkozata, amellyel Tőkés László Az európai felsőoktatás modernizálása című jelentését és a jelentéstevőt támadta.

A mostani „észosztás” – a korábbi hasonló támadás egyenes folytatásaképpen – ugyanolyan esetlen és amatőr, mint az volt. Akkor a módosításra váró alapszöveg állítólagos hiányosságait rótta fel a jelentéstevőnek, most pedig –a dokumentum végleges formáját nem ismerve, az ugyanis csak ezen a héten készül el – a jelentéstevőn és a jelentésen keresztül azt támadja, amit sikerült a jelentésbe bevinni. Az elfogadott jelentés értelmében ugyanis a jelentéstevő erdélyi EP-képviselő javaslatai alapján az Unió intézményeinek, a tagállamoknak és önkormányzatoknak mind az őshonos kisebbségek felsőoktatási politikáit, mind pedig az azokat szolgáló intézményeket támogatniuk kell. Szintén a raportőr 17 benyújtott javaslata alapján került be a dokumentumba a hátrányos helyzetű csoportok, beleértve a nemzeti közösségek és kisebbségek felsőoktatáshoz való hozzáférésének elve, a határokon átnyúló egyetemközi együttműködés fontossága, az egyházi keretben történő felsőoktatásnak az állami és magánegyetemekkel való egyenrangúvá tétele, a tömegsportok támogatása és a felsőoktatás költségvetési támogatásának növelése.

Az erdélyi magyarok ügyének szolidáris képviseletének jegyében Tőkés László támogatta az erdélyi magyar kollégái által benyújtott, de előre egyébként nem egyeztetett és valószínűleg Bukarestben készített javaslatait, ennek nyomán a hét benyújtott javaslatból ötöt sikerült elfogadtatni a bizottság tagjaival.

Szomorú, de sokatmondó, hogy az RMDSZ pártfőtitkára nem a román kormány oktatáspolitikáért felelős miniszterelnök-helyettesén, Markó Bélán kéri számon az anyanyelvű oktatás biztosítását, és azt, hogy a tizenötéves kormányzati szerepvállalás „eredményeként” a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar tagozata a megszűnés határára került, hanem Tőkés Lászlón köszörüli a nyelvét, aki egy európai felsőoktatásról szóló uniós dokumentumba először vitte be az őshonos nemzeti közösségek intézményeinek és oktatásának uniós támogatásának szükségességét.

 

Brüsszel, 2012. március 4.

 

Szilágyi Zsolt

Tőkés László EP-képviselő brüsszeli kabinetfőnöke