Nyilatkozat

Akt.:
Nyilatkozat
A Romániai Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozata a helyi választásokról.

Tanításában a Katolikus Egyház kijelenti a közös jó érdekében való cselekvésnek a kötelességét, amelynek alaptényezőjét az ember java képezi. (II. János Pál, Redemptor hominis, 17. sz.). Ennek fényében, mivel a szavazás pillanatában a polgár cselekvése nem csak a saját javát célozza meg, hanem mindenkinek a közös javát is, mi, romániai mindkét ritusú katolikus püspökök, akik Ciofliceniben (Snagov) testületi gyűlésen ültünk össze 2016. május 9-11. között, arra biztatunk minden keresztényt és jóakaratú embert, hogy éljen szavazati jogával és ezt felelősséggel gyakorola a 2016. június 5-ére tervezett helyi választások alkalmával.

A keresztényeknek tevékeny és lényeges szerepük kell, hogy legyen népünkre jellemző, a Szentírás és az Egyház tanítása szerinti keresztény értékek megőrzésében és terjesztésében. Mindegyikünk számára külön-külön és együtt fontos kell legyen az, hogy politikai szinten ki képviseli társadalmi értékeinket, törekvéseinket. Éppen ezért a keresztény ember arra hivatott, hogy a megvallott hitével megegyező döntést hozza, elősegítve azokat a személyeket, amelyek az emberi méltóság értékeit tiszteletben tartják, támogatják a családot, és tisztelik az életet ennek első pillanatától, a természetes módon bekövetkező végéig, akik értékelik a békét, a keresztény etikát és Isten teremtését.

Senki se hagyja magát befolyásolni az alkotmány által biztosított szavazati jogának szabad gyakorlásában anyagi javak ígéreteitől.

Ezzel a hívekhez intézett biztatással fohászkodunk Istenhez, az ország és a nép jólétéért.

Főpásztori áldással,
a romániai püspökök