NYESTE JÁNOS

NYESTE JÁNOS
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak NYESTE JÁNOS zsombolyai református lelkipásztor szolgatársunk elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. „Mert a mint bőséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vígasztalásunk is Krisztus által.” (2 Kor. 1,5). A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsa és Püspöki Hivatala.