Nyelvtanárból hiány van

Szatmár megye – Zajlanak a pedagógusok versenyvizsgái. Van ahol túljelentkezés van, mint: matematika szakon.

Még tart a pedagógusok számára a szabad állásokra meghirdetett versenyvizsga időszaka. Szatmár megyénkben 57 vizsgaközpontban méretnek meg az oktatók. Amint azt Kónya László főtanfelügyelő–helyettes lapunknak elmondta az idei évben mindenhol voltak jelentkezők, az elmúlt évhez képes, mivel tavaly két vizsgaközpontban egy pedagógus sem jelentkezett a meghirdetett állásokra. Emellett túljelentkezés van a matematik katedrákra, az ovónői és tanítói állásokra, valamint az angol nyelv tanítása terén hiány mutatkozik — de ezen a téren is nagyobb az érdeklődés, mint tavaly. „Az elmúlt évben nagyon sokan végeztek az ovó– és tanítónőképzőn, míg a gyermeklétszám csökkenése következtében kevesebb a betöltendő állás. Ezelőtt 5–6 évvel több, mint 100 szakképzetlen oktató tanított az óvodákban és az elemi osztályokban, ám idén már csak hárman voltak szakképzetlenek — akik mellesleg már harmadéves egyetemi hallgatók” — fejtette ki Kónya László. Emellett azt is megmelítette, hogy matematika, fizika és kémia szakokon már csak szakképzett oktatók tanítanak, és itt csak akkor van üresedés, ha valaki más megyébe megy tanítani vagy nyugdíjba vonul. „Magyar katedránál megegyezik a jelentkezők száma a szabad állások számáva, valamint román nyelv és irodalom tanítása terén gyérebb az érdeklődés, ám még vannak nyugdíjas tanárok akiket visszalehet hívni oktatni” — folytatta a főtanfelügyelő–helyettes.