Nyárádszeredában az RMDSZ nem akar Bocskai-teret!

Maros megye – Nyárádszeredában
Dászkel László
polgármestersége alatt – 13 éve vezeti
RMDSZ színekben a Nyárád parti
kisvárost – egyetlenegy magyar
személyiségről sem sikerült,
egyetlenegy utcát vagy teret se elnevezni.


A főtér
Bocskai-tér
történő elnevezése ma,
harmadszorra lett volna

a színmagyar Nyárádszeredai Helyi
Tanács elé terjesztve, de egyre

rosszabb ezeknek a beadványoknak a helyzete.
Két ciklussal ezelőtt azért nem
vehette fel a főtér a Bocskai nevet, mert a
tanácstagok egyszerre akarták beadni az
összes utca és tér új
elnevezését, de senki se volt
hajlandó kidolgozni azt. Az előző
ciklusban a következő indoklással
vetette el az RMDSZ, az akkor
független Csíki Sándor
helyi tanácstag erről szóló
beadványát: az akkori
RMDSZ-elnök azzal vádolta
a kezdeményezőt, hogy az illető
választási kampányt szeretne
összehozni ebből a nagyon fontos
témából.


Tekintettel arra, hogy Csíki
Sándor
és az általa
irányított helyi MPP
pártszervezet semmilyen választási
kampány előtt nem áll, a
tanácsos újból a tanács
elé terjesztette azon óhaját, hogy
kisvárosa sok vihart megért főtere
végre felvesse Bocskai István fejedelem
dicső nevét. A 2009 február
5-én 133-as számmal beiktatott
határozattervezetet a kisváros
RMDSZ-es polgármestere nem
támogatta, sőt napirendre se tűzette a
beadványt, amelyre a város
lakóinak lokálpatrióta
része rég vár. Ennek
ellenére egy hajszálon múlott,
hogy Nyárádszereda
főterének

elnevezéséről szóló
tervezet mégis napirendre kerüljön, de
végül a jelenlévő
RMDSZ-esek ellenszavazata elég
volt ahhoz, hogy mégse kerüljön
tárgyalásra az, amire sokan közel
húsz esztendeje várnak.


Végső eredmény: 6-6. Hiába
volt jelen és szavazott igennel a 4
MPP-és és a 2
független tanácsos, a jelenlévő
6 RMDSZ-es ellenszavazata elég
volt ahhoz, hogy Nyárádszereda
főtere egyelőre ne viselhesse a bölcs
fejedelem nevét, akire egyes
(RMDSZ-elöljárók) úgy akarnak
büszkék lenni, hogy közben nem
hajlandók, nem akarnak teret, utcát
elnevezni róla.

Csíki Sándor