Nőtt az átmeneteli arány

Csütörtök délután fél három előtt néhány perccel függesztették ki az óvások utáni eredményeket a Bihar megyei vizsgaközpontokban, s ekkor tették közzé az eredményeket a tanfelügyelőség honlapján is.

További huszonhat fiatalnak sikerült az érettségije az óvásokat követően, derül ki a Bihar Megyei Tanfelügyelőség által közzétett adatokból: a korábbi 523 helyett az óvásokat követően 549 lett azoknak a száma, akik sikeresen vizsgáztak, s az átmeneteli arány megyénkben ennek következtében 24,25%-ról 25,45%-ra nőtt.

Mindazonáltal, amint az adatokból kitűnik, az óvásokat követően nőtt azoknak a száma, akik nem érték el az ötöst (az óvások előtti 1217 helyett most számuk 1244), viszont 428 helyett 452 lett azoké, akiknek az átlaga elérte a hatost, ezáltal nőtt a sikeresen érettségizők száma. Egyúttal 90-ről 92-re emelkedett azoknak azoknak az érettségizőknek a száma, akiknek az átlaga 7 és 7,99 közötti lett, továbbra is négy maradt azoké, akik 8 és 8,99 közötti átlagot értek el és nem változott a 9 és 9,99 között teljesítők száma sem.

Az 566 óvás közül egyébként 216 bizonyult megalapozottnak, 350 esetben pedig a jegy változatlan maradt. A Lorántffy Zsuzsanna református középiskolában, valamint a Szent László római-katolikus középiskolában az óvások nyomán nem változott a sikeresen érettségizők száma (előbbi tanintézetből négyen, utóbbiból pedig nyolcan óvtak) , az Ady Endre líceumban végzettek esetén viszont kilencről tízre nőtt a számuk: innen tíz fiatal óvta meg egy, vagy több eredményét és az egyik esetben a román nyelv és irodalom dolgozatra kapott jegy 4,1-ről 5,15-re nőtt, s mivel az illető fiatal átlaga is hatosnál magasabb volt, átment az érettségin.

Láttunk egyébként nagy különbségeket is az óvások előtti, illetve az azokat követő eredmények között, például egy érmihályfalvi fiatal esetében a magyar nyelvből és irodalomból kapott jegy az eredeti 5,65 helyett 3,3-ra változott.