Nosztalgiaízű nyugdíjasműsor

Nosztalgiaízű nyugdíjasműsor
Az októberi Idősek Hónapja alkalmából idén is hangulatos műsort szervezett a Partiumi Magyar Nyugdíjasok Egyesülete az Ady Endre Líceum dísztermében. A kórus és színművészek léptek fel.

Egyfajta nosztalgikus jelleget öltött kedd délután a Partiumi Magyar Nyugdíjasok Egyesülete által szervezett hangulatos ünnepség, és nem csupán azáltal, hogy operettslágerek, illetve a jelenlevők zenei ízlésének megfelelő művek csendültek fel, hanem amiatt is, hogy többször említették az alapító-elnök, Szombati Gille Ottó rendező nevét, és ugyanakkor felidézték: 2005-ben lett bejegyezve a PMNYE, valamint nemrég ünnepelte az egyre színvonalasabb produkciókkal előrukkoló, Boros Beatrice karnagy által vezetett, Jakab Ibolya korábbi elnök alapította kórus a fennállásának tizedik évfordulóját.

A megjelenteket Szilágyi Ibolya elnök üdvözölte nagy szeretettel, köszönetet mondva az Ady Endre Líceum vezetőségének, amiért a rendelkezésükre bocsátotta a dísztermet, és a Bihar Megyei Tanácsnak a támogatásért. Arra buzdította a jelenlevőket: szóljanak másoknak is, hogy minél többen jöjjenek az egyesület rendezvényeire, hátha sikerül elérni azt, hogy ismét bővüljön a taglétszám. Hadd működhessen ismét színjátszó- és tánccsoport, legyenek még kreatívabbak a kézműves-foglalkozások az újonnan csatlakozó ötleteinek betudhatóan.

A szervezet létrejöttében oroszlánrészt vállaló Biró Rozália RMDSZ-es szenátor arra kérte a szépkorúakat: „hagyják szárnyalni a lelkükben az ifjút”, mert szerinte a megvalósított álmok visznek bennünket előre, tudásukkal, tenni akarásukkal és felelősségvállalásukkal pedig pozitív példát mutatnak az utánuk következő nemzedéknek.

Műsor

Vonház Antal, a Nagyváradi Premontrei Öregdiákok Egyesületének titkára az Amerikában tartózkodó Pásztai Ottó elnöknek a levelét olvasta fel, lévén hogy nevezett egy ideig a PMNYE alelnöki tisztségét is betöltötte. Többek közt elhangzott: az idősek szeretetére, bölcsességére, cselekvéseik eredményére az év minden napján lehet számítani és építkezni. Az egyesület rendkívül gazdag tevékenységet mondhat magáénak: ápolja a természetet, a történelmi hagyományokat, munkája átnyúlik határokon, vidáman tartja a szíveket, játékra szólít fel, örök, művészeti értékű szépséggel ajándékoz meg bennünket, megerősíti a rég kötött barátságokat.

A sokat emlegetett kórus természetesen ez alkalommal is fellépett. Felcsendült az Összetartozunk című dal, a Csík zenekar által a Holdfény szonátára megzenésített Fehér galamb című népdal, a Quimbytől a Most múlik pontosan (a szólót éneklő Boros Beatrice átdolgozásában), két áldás, valamint a PMNYE himnuszának választott Éljen a barátság!. Közreműködött László Ágnes és Hajbók Klára.

A továbbiakban Kiss Törék Ildikó és Meleg Vilmos színművészek csillogtatták meg előadóművészi tehetségüket, majd a születésnapját ünneplő Molnár Júlia színművésznő vonta be közös éneklésbe hallgatóságát olyan sikerrel, hogy sokan még a szeretetvendégség közben is dúdolták az operettslágereket, Fényes Szabolcs-szerzeményeket.

Ciucur Losonczi Antonius