Nőszövetségi zászlóavatás Tasnádon

Nőszövetségi zászlóavatás Tasnádon

Szatmár megye – A Tasnádi Református
Nőszövetség zászlajának
felavatásán Bogya Kis Mária
lelkipásztor, a
Királyhágómelléki
Református Egyházkerület
Nőszövetségének elnöknője
hirdetett igét. Az igehirdető az asszonyok
missziói hivatását
hangsúlyozta.

Július 5-én, vasárnap ünnepi
istentisztelet volt a tasnádi református
templomban. Az ünnepséget a
nőszövetség szervezte, melynek
keretén belül felavatták a
gyülekezet és az egyházmegye
nőszövetségeinek
jelenlétében azt a zászlót,
mely alá a Tasnádi Református
Nőszövetség felsorakozik. Az
ünnepség igehirdetéssel
kezdődött, melyet Bogya Kis Mária
lelkipásztor, a
Királyhágómelléki
Református Egyházkerület
Nőszövetségének elnöknője
végzett. Bogya Kis Mária
igehirdetésében Jézus és a
samáriai asszony
találkozásáról beszélt,
hangsúlyozva ezáltal az asszonyok
missziói hivatását. Ezt
követően Pakulár Julianna
lelkipásztor a helybeliek nevében
köszöntötte a vendégeket.
Beszédet mondott még Tóga
Erzsébet, a Tasnádi Református
Nőszövetség elnöknője, valamint
Balogh Enikő lelkipásztor, a Nagykárolyi
Egyházmegye Nőszövetségének
elnöknője. Köszöntötte a
gyülekezetet Szilágyi László, nh.
Szilágyi Imre volt tasnádi
lelkipásztor fia, valamint Szilágyi
Márta, a lelkész özvegye is. A
különböző gyülekezetekből
érkezett nőszövetségek
képviselői a hagyományhoz híven
felkötötték a zászlóra az
erre az alkalomra külön elkészített
szalagjaikat, melyek által elismerik és
befogadják a tasnádi
nőszövetséget is körükbe. A
szalagfeltűzést a zászló
megáldása követte, melyet a
jelenlévő lelkipásztorok
végeztek. Néhány
nőszövetségi tag verssel is
köszöntötte a
nőszövetséget.


Mindeközben ünnepi műsor is emelte a
rendezvény színvonalát. Énekelt
a Szatmári Egyházmegye
Lelkészkórusa, Pákai Dávid, a
gyülekezet tagja szavalt, valamint Nagy Gergő,
aki szintén a gyülekezet tagja, orgonán
játszott. A templomi ünnepély
után az egybegyűlteket
szeretetvendégség várta a templom
udvarán, a meghívottakat pedig ebéd a
Református Gyülekezeti Házban.