Nők nélkül szárnyaszegett madarak vagyunk

Dr. Doris Pack, az Európai Néppárt (EPP) Nőszervezetének elnöke
Dr. Doris Pack, az Európai Néppárt (EPP) Nőszervezetének elnöke
Nagyváradon tartotta soron következő küldöttgyűlését az RMDSZ Nőszervezete, melyen dr. Doris Pack, az Európai Néppárt (EPP) Nőszervezetének elnöke is jelen volt. Vele, és Biró Rozáliával, az RMDSZ Nőszervezet vezetőjével készítettünk exkluzív interjút.

– Miért jött Nagyváradra, mi a látogatása célja?
Doris Pack: Azért vagyok itt, hogy ezáltal is a saját, illetve az általam képviselt alakulatok nevében támogatásról biztosítsam az RMDSZ-t, és ennek Nőszervezetét. Véleményem szerint az RMDSZ megértette azt az üzenet, hogy több nőre van szükség a politikában és a döntéshozatalban, ezért is szerepel összesen öt nő befutóhelyen a parlamenti listáin, különböző megyékben. Az esélyegyenlőség jegyében a nők és a férfiak együtt kell dolgozzanak azért, hogy szebb legyen a holnap Romániában, és az erdélyi magyaroknak jobb legyen az élete.

Biró Rozália: Az elnök asszony nagyváradi jelenléte üzenet és egyben elismerés számunkra. Üzenet, hogy a Szövetségünk Nőszervezete fontos az EPP Nőszervezetének, és egyben elismerése annak a közösségépítő munkának, amelyet szervezetünk kifejtett megalakulása óta.

– Ez jól hangzik, de konkrétabban, miért van szükség arra, hogy a nők ugyanúgy legyen reprezentálva a közéletben, mint a férfiak?
D. P.: Nézze, egy társadalomban, a közéletben ugyanúgy szükség van a nőkre, mint a férfiakra. Engedje meg, hogy egy hasonlattal éljek: egy madárnak is két szárnya van, csak így tud normálisan repülni. Szárnyaszegetten, illetve csak egy szárnnyal nem tudna repülni, vagy csak körbe-körbe forogna. Épp ezért szükség van a hölgyekre minden szinten, minden pozícióban, tisztségben, éppúgy, mint a férfiakra.

B. R.: A romániai társadalmunk 51 százaléka nő. Természetes kellene legyen az, hogy a társadalmi életet a politika terén képviselők nemek szerinti megosztása is ezt a részarányt mutassa. Ha a társadalomban ez az egyensúly, akkor a politikai életben is valószínűleg ez az arány lenne az egyensúly. Leegyszerűsített használattal élve: szükségünk van a kalapra, mert védelmet nyújt, kiemeli a hordozóját, tekintélyt kölcsönöz neki, de legalább ugyanennyi szükség van a kendőre, mely betakar, összefog, melegséget biztosít, bebugyolál.

– Mi a véleménye az RMDSZ Nőszervezetről?
D. P.: Bár egy viszonylag fiatal szervezetről van szó, hiszen alig néhány éve jött létre, mégis szép eredményeket tud felmutatni, máris lenyűgöző a teljesítménye. Csodálattal követem nyomon az általa kifejtett szerteágazó tevékenységet. Próbál segítséget nyújtani a nőknek abban, hogy merjenek politikai pályára lépni különböző képzések által, a család fontosságának tudatában dolgoznak, számtalan hagyományőrző rendezvényt szerveznek, olyan közösségi mozgalommá fejlődött tevékenységeik vannak, mint a Mosolygó Karácsonyt!, Húsvéti Zsongás elnevezésűek, amelyekkel 30-40.000 embert ajándékoznak meg országszerte.

B. R.: A Szövetségünk Nőszervezete 23 megyei, illetve 210 helyi szervezete által állandó érdek-képviseleti jelenlétet testesít meg romániai magyar közösségünkben. Tevékenységével a helyi sajátos szükségletekre, elvárásokra kíván válaszolni. Sikeres Nők Iskolája elnevezésű képzést szervez hölgyek számára, kommunikációs vezetőképzést a döntéshozatalban lévők számára, gyermekekre és idősekre összpontosító rendezvénysorozatai mellett a magyar egyházak nőszervezeteivel épít kapcsolatot, és kiemelt figyelmet szentel a családi kötelék, a család, mint legösszetartóbb sejt fontosságának tudatosításának.

Prioritások

– Ön a Robert Schuman Intézetet vezetője is. Mit érdemes erről tudni, melyek intézet tevékenységének a prioritásai?
D. P.: A Robert Schuman Intézetet az Európai Néppárt hozta létre a kommunista rendszer bukása után, 1991-ben, tehát éppen 25 esztendeje, azzal a céllal, hogy segítsen a fiatal nemzedékeknek a közép-kelet-európai volt szocialista országokban felismerni a demokratikus értékeket, illetve azt, hogy miként lehetnek sikeresek egy demokratikus társadalomban. Egymástól is tanulhatnak ugyanakkor, és a Nyugat-Európában, illetve az Európai Unió szívében szervezett kirándulások, tanulmányutak lévén belekóstolhatnak abba, hogy a valóságban mindez hogyan működik. Véleményem szerint rendkívül sikeres ennek az intézetnek a munkája, több olyan személyt is ismerek, akik évekkel ezelőtt bekapcsolódtak az intézet által szervezett tevékenységekbe, és azóta szép karriert futottak be, fontos pozíciókba kerültek. Természetesen a fiatal nőkre kiemelt figyelmet fordítunk, szemináriumokkal és egyéb módon, a rendelkezésre álló eszközökkel lehetőségeket biztosítunk a közéletben, illetve a politikában való érvényesülésre azok számára, akik elhivatottságot éreznek erre. A helyi kis közösségek fontosak ezek a szempontból, hiszen az együttélő emberek jobban ismerik egymást. Ez az első szint, és aztán fokozatosan következhet a többi, az országos, majd a nemzetközi szinten zajló döntéshozatalban való részvétel. Az én történetem is erről szól, hiszen én sem azzal kezdtem, hogy rögtön az Európai Néppárt Nőszervezetének az elnöke lettem. Alulról kezdve az építkezést, fokozatosan jutottam el odáig, hogy előbb a Bundestag, majd az Európai Parlament tagja lettem. Úgy vélem, fontos az emberek közelében maradni, bármilyen magas pozícióba is jut egy ember. Nem szabad elrugaszkodni a valóságtól, illetve sohasem szabad megfeledkezni arról, hogy honnan indultál, a családról, a szűkebb környezetedről. A Robert Schuman Intézet tehát biztosítja az alapokat ahhoz, hogy valakiből jó politikus váljék. Különös figyelmet fordítunk emellett a jogi környezetre és a korrupció elleni küzdelemre is, hiszen ezek olyan tényezők, melyek hangsúlyozottabban vannak jelen, vagy kéne jelen legyenek a volt kommunista blokk országaiban.

B. R.: Nagy lehetőséget jelent számunkra az, hogy egy olyan politikai súllyal és összetett vezetői tapasztalattal rendelkező személyiség látja el a Robert Schuman Intézet elnöki tisztségét, mint dr. Doris Pack. Az elnök asszony a politikus nő szemszögéből vezeti az intézmény tevékenységét, ami nagyobb mozgásteret biztosít számukra, a képzési témák megvalósítása, lebonyolítása terén, egész stratégiája a nők és férfiak közötti egyenlőség megvalósítására épül, ugyanakkor az RMDSZ Nőszervezete és a Kárpát-medencében működő politikai pártok Nőszervezete számára is egy állandó támaszt jelent. Lehetőség a sajátos feltételek között Közép-Kelet-Európában működő érdekvédelmi tevékenység hatékonyabbá tételéhez az együttgondolkodás által, közös képzések szervezésében, s egyben közös célok megfogalmazásában és megvalósításában nyújt támpontot.

– Mi az a téma, amellyel az EPP Nőszervezete foglalkozni fog a közeljövőben?
D. P.: A populizmus, hiszen azt hiszem, olyan időket élünk, hogy ez egy kihívást jelent valamennyi európai országban, nem csak Írországban vagy Németországban, hanem Magyarországon és Romániában is, és valamilyen közös megoldást kell találjunk a megfékezésére. Az elmúlt periódusban olyan más, aktuális ügyek kerültek terítékre, mint a migráció hatása a nőkre. Ezek a problémák ugyanis ugyanúgy érintik a nőket, mint a férfiakat, mert meghatározhatják a mi, és a gyermekeink jövőjét.

B. R.: Azzal a kéréssel fordulok az elnök asszonyhoz és az Európai Néppárt Nőszervezetének vezetőtestületéhez, hogy olyan- a közép-kelet európai –térség közösségei számára fontos kérdés körökkel mint például: a családon belüli erőszak csökkentése és felszámolása, szegény családok számára támogató szociális szolgáltatási hálózat kiépítésének lehetőségei, a gyermekek oktatásához való jogának biztosítása, az egészségügyi szolgáltatások elérhetősége az idősek számára. Ígérete szerint a következő vezetőtestületi üléseken napirendre kerülnek a felsoroltak. Számunkra fontos az uniós tagállamok sikeres példáinak ismeret, itthoni gyakorlatba ültetés céljából.

Kettős diszkrimináció

– Mi a véleménye arról, hogy a Romániában élő magyar nők tulajdonképpen kettős kisebbségben vannak, illetve dupla diszkriminációnak vannak kitéve, hiszen nők is, és magyarok is?
D. P.: Természetesen ezt én nem tudom átélni, hiszen németként születtem Németországban, de megpróbálom megérteni. Azt gondolom, hogy ez egy nem könnyű helyzet, de menedzselhető, kezelhető. Magyar nemzetiségiként, de román állampolgárként élnek a magyar nők, a szülőföldjükön. Őrizniük kell a hagyományaikat, a szokásaikat arra gondolva, hogy egy ország mindenkinek a hazája, egymást megértve mindenkinek helye van itt, a kisebbségben és a többségben levőknek is.

B. R.: A valóban létező kettős diszkrimináció még szükségesebbé teszi Nőszervezetünk tevékenységét. A nők családot összetartó, az otthon melegét és ezáltal a családi kötelékek erősítését, a szülőföldön maradást szolgáló szerepe kiemelten fontos. Ki tudná jobban irányítani felnövő gyermekét az anyanyelven tanulásra a hagyományok őrzésére és tiszteletére, mint az anya? Ki érzi jobban a család, a közösség elvárásait, mint az a nő aki feleség, anya, nagyanya? És ki tudna gondoskodóbb lenni időskorú szüleivel, rokonaival, mint a leánygyermek? Ugyanakkor ki tudna lelkesebben cselekedni és harcolni a biztonságos, élhető jövőért, mint az a nő, aki gyermekeiért, családját, kis- és nagy közösséget helyezi mindig önmaga elé ha fontossági sorrendről van szó? Hát ez a mi feladatunk!

– Mit üzen az olvasóknak?
D. P.: A nőknek azt, hogy kapcsolódjanak be az RMDSZ Nőszervezetének munkájába. Biró Rozália szenátusi elnökként, aki egyben az Európai Néppárt Nőszervezetének egyik alelnöke is, csapatával együtt már bizonyította, hogy tud építeni, törődni, bíztatni, célokat kitűzni és elérni azokat. Tesz és harcol a közösségért. Sok ilyen nőre van szükségük, szükségünk. A férfiaknak pedig azt, hogy támogassák a Nőszervezet munkáját és legyenek egyenlő társai a közéletben tevékenykedő hölgyeknek.

B. R.: Köszönet mindenkinek, aki tehetsége, ereje és lehetősége szerint tesz a magyar közösségünkért. Köszönet és elismerés minden hölgynek, aki a Nőszervezetben vagy a Nőszervezetet támogatja és cselekszik egy biztos holnapért, a szülőföldön maradásért, a partiumi, erdélyi és szorványban élők magyar jővőjéért. Tiszteletteljes köszönet dr. Doris Pack elnök asszony azért, hogy támogat bennünket !

NÉVJEGY
Dr. Doris Pack, az Európai Néppárt Nőszervezetének elnöke, mely tisztséget 1989 óta tölti be. Az elnök asszony 38 évnyi parlamenti – német illetve európai parlament – képviselői tapasztalatra alapozva vezeti ma az 53 tagszervezetből álló Nőszervezetet, illetve a magyarországi Robert Schuman Intézet elnökeként koordinálja az intézet Kelet-Közép Európai tevékenységét.

Ciucur Losonczi Antonius