Női vállalkozók

Szatmár megye – A női menedzserek
vállalkozó kedvének fejlesztése
érdekében a Kis- és
Középvállalkzásokért
felelős minisztérium egy projektet dolgozott
ki, a 2005-2011-es időszakra vonatkozóan,
melynek elsődleges célja a nők
vállalkozó kedvének fokozása.

A program három részből áll,
melynek első részében
brosúrákat állítottak
össze, a második szakasz a „Női
vállalkozók napjai” program
elindítását tartalmazza, melyre
Szatmárnémetiben ma, május
14-én, 13 órai kezdettel kerül sor a
Kereskedelmi és Iparkamara Decebal utca 4.
szám alatti székhelyén. A harmadik
szakaszban kerül sor arra a hatnapos kurzusra, melyre
a vállalkozó hölgyek
jelentkezését várják.
Bővebb információkat a www.animmc.ro
honlapon kaphatnak, vagy a helyi információs
központokban.