Nő a munkanélküliek száma

665-tel nőtt a Bihar megyei Munkaerő
Foglalkoztatási Ügynökségnél
feliratkozott munkanélküliek száma a
májusi adatokhoz képest, áll az
intézmény hozzánk eljuttatott
közleményében. Jelenleg a
munkanélküliségi ráta
megyénkben 4,2%, ami az ötödik legkisebb
országos viszonylatban Ilfov, Bukarest, Temes
és Konstanca után. Ennél magasabb
munkanélkülségi rátát –
4,9%-ot – 2000-ben regisztráltak megyénkben,
1997-ben pedig 4%-os volt a ráta.


Jelenleg 11.968 munkanélkülit tartanak
számon megyénkben. A szám
növekedése a kollektív
leépítések mellett azzal is
magyarázható, hogy a
munkanélküli segély
folyósítását három
hónappal meghosszabbították.


Június folyamán 398 Bihar megyei
munkanálküli jutott álláshoz,
viszont szintén ebben a hónapban hat
cég összesen 494 állás
megszűnéséről
tájékoztatta az
ügynökséget. E hónapban –
eddigi információik szerint –
további 196 személyt
építenek le, továbbá eddig
két cég jelezte, hogy augusztus
folyamán összesen 86 sezmély
munkaszerződését bontja fel.


A legfrissebb adatok szerint 276 szabad
munkahelyről van tudomása az
ügynökségnek, ezeknek a 6%-a
szól felsőfokú
végzettségűeknek. Jelenleg a
legkeresettbbek a konfekcióipari
munkások, továbbá az elektronikus
alkatrész-összeszerelők.