Nincs mód áttanulmányozni a tervezeteket

Kirei Melinda és Kiss Gábor helyi tanácsosok a szerdai sajtótájékoztatón. A szerző felvétele
Kirei Melinda és Kiss Gábor helyi tanácsosok a szerdai sajtótájékoztatón. A szerző felvétele
A Nagyváradi Helyi Tanács által hozott, nemegyszer ésszerűtlen döntésekről számoltak be Kirei Melinda és Kis Gábor RMDSZ-es helyi tanácsosok egyebek mellett a szerdai nap folyamán tartott sajtótájékoztatón. Egyes szerződések a város számára kedvezőtlen feltételeket tartalmaznak.

A tanácsülést eredetileg csütörtökre tervezték, s az, hogy végül kedden tartották meg, azért történt, hogy jelen legyen mind a tizennyolc liberális párti tanácsos, azaz a kétharmados többséget szükségeltető tervezeteket is megszavazhassák, mondta el Kirei Melinda – s nem azért, hogy ő ne legyen ott (szabadságon volt, s úgy számolta, csütörtökre kell haza érnie). A tanácsosok pedig megszavazták, hogy nyolcról tíz lejre emelkedjen a bölcsődékben a gyerekek napi ellátásának ára, így Nagyváradon országos szinten az egyik legmagasabb most ez a tarifa. „Emil Boc Kolozsvárában” tavaly 4,66-ról 4,76 lejre emelkedett, s az idén levitték 4,27 lejre, de más városokban is, ahol állami bölcsődék léteznek, jóval olcsóbb a napi ellátás, mint nálunk.

Kedvezőtlen

„De a nagyváradiak többségétől eltérően, én értem a polgármester döntését: valahonnan fedezni kell azokat a kedvezményeket, melyeket olyan szolgáltatóknak nyújt a város, mint például a Coral Impex Kft.” – mondta Kirei Melinda, kifejtve: a város egy olyan szerződést kötött a rovarirtással megbízott céggel, mely előbbire nézve kedvezőtlen kitételeket tartalmaz – mint például az, hogy a város állja a valutaárfolyam, illetve a bankkamatok változásából adódó esetleges veszteségeket. Ami érdekes, tette hozzá, az az, hogy ezek a kitételek ugyanakkor nem szerepelnek a Coral Impexnek más városokkal (pl. Kolozsvár, Arad, Marosvásárhely önkormányzataival) kötött szerződésében. Valószínű, fejtette ki a tanácsos, hogy egy típusszerződésről van szó, melyből a nagy sietségben (a közbeszerzési eljárás már tavaly óta húzódik, mivel a versenytárgyalást megóvták) nem vették ki a fölösleges, vagy épp kedvezőtlen kitételeket. Amúgy a szerződést a két fél úgy írta alá, hogy a Helyi Tanács nem is adta beleegyezését.

Hasonló helyzet állt elő egyébként az Ipari Parkban tevékenykedő cégekkel kapcsolatban is: utóbbiak jelentős kedvezményeket kapnak, ha például arra kötelezik magukat, hogy mondjuk száz személyt alkalmaznak, de a szerződés semmilyen bírságot nem tartalmaz arra az esetre, ha ezt nem tartják be. „Viszont azok a szülők, akiknek alkalmazásban kellene lenniük, de nem találnak munkát, kötelesek kifizetni a megdrágult bölcsődei ellátást” – jegyezte meg a tanácsos.

Szinte látatlanban

Kis Gábor helyi tanácsos arról számolt be: mind a első, mind az utolsó napirendi pontnál tartózkodott, tiltakozásképp amiatt, hogy nemhogy három-öt nappal az ülés előtt nem kapják meg áttanulmányozásra a tervezeteket, de sokszor még pár órájuk sincs erre – akárha látatlanban kellene aláírniuk valamit. Azt is megemlítette, több forrásból is elő lehetne teremteni azt a pénzt, melyből támogatni lehetne a bölcsődei ellátást, például az iparűzési adóból befolyt összegből, vagy abból a 350-400 ezer euróból, mely megtérül majd a Kálvária-dombon végzett munkák helyrehozatalából. Mint megjegyezte, a város egy megkötött szerződés szerint a nagyváradi nemzetközi iskolát működtető Lumina alapítványt is támogatja, amint a tanácsosok megszavazták, 750 ezer lejig terjedően biztosítja az iskola épületének a felszerelését. Arról is szó esett: 15-30 százalékkal drágult az egyes tömbházak rehabilitálásának ára 2014 óta, egyes esetekben maga a rehabilitálandó terület is nőtt, más esetben nem változott, teljes a káosz ezen a téren. Az utcanevekkel kapcsolatban elmondta: vannak olyan, idejétmúlt nevet viselő utcák – mint például a Moszkva, vagy a Patrioților – amelyek esetében megfelelőbb lenne, ha például Acél Ervin, vagy Szigligeti Ede nevét viselnék.

Hab a tortán

Mindennek a teteje az a határozat, miszerint – azzal együtt, hogy a polgármesteri hivatal saját jogi osztállyal rendelkezik – a Delia Ungurral kapcsolatos peres ügyben, amint ezt a keddi ülésen megszavazták, jogászokat alkalmaznak. Holott a törvény szerint ez csak alaposan indokolt ügyekben lenne jogos, nem egy „banális munkakonfliktus” esetén. A jogászoknak kifizetendő, egyáltalán nem elhanyagolandó összegből akár a szülőkre ráerőszakolt bölcsődei hozzájárulás egy részét is ki lehetne fizetni, mondta Kirei Melinda.

Neumann Andrea