Nincs megállás az életünkben

Nincs megállás az életünkben
Nagyvárad- A hagyományokhoz híven szeptember 16-án délelőtt a Székesegyházban zajlott Veni Sancte szentmisével kezdődött az új tanév a váradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai számára.

Az ünneplő ruhát öltő gyermekek, pedagógusok, hozzátartozók, ismerősök a Székesegyház főbejárata előtt gyülekeztek, majd a diákok a tanítónőik, illetve osztályfőnökeik vezetésével elfoglalták helyeiket a Bazilika padsoraiban, székein. A délelőtt 9 órakor kezdődött Veni Sancte szentmisén Exc. Böcskei László megyés püspök üdvözölt szeretettel mindenkit, kiemelten az első osztályosokat, akiket kérésére az egybegyűltek megtapsoltak.

Az evangéliumi részlet Szent Máté könyvéből szólt. Homíliájában az egyházmegye főpásztora az alkalomhoz illően elsősorban a tanulókhoz intézte szavait, és egy hasonlatot használva arra hívta fel a figyelmet, hogy az életben nincs megállás, csak váltakozó időszakok vannak. Ahogyan egy vidámparkban is miután az egyik körhintát kipróbáltuk, átülünk egy másikba, úgy földi létezésünkben is mindennek megvan a helye és ideje, emberi alakulásunkra és fejlődésünkre nézve, illetve jövőnk és kibontakozásunk szempontjából pedig a tanulással töltött idő a legmeghatározóbb. Minden új iskolai évnek a kezdete tehát nem csupán feladataink újra felvállalását jelenti, hanem egy olyan tevékenységi körbe való visszahívást is, melyen keresztül egyre nyilvánvalóbbá válik a világ számára, hogy kik vagyunk valójában, milyen értékeket, lehetőségeket hordozunk magunkban. A prédikáció másik alapgondolataként a megyés püspök azt emelte ki, hogy az iskola is az a környezet, ahol Isten fel akarja tárni számunkra a velünk kapcsolatos tervét. Azt tanácsolta ezért a diákoknak: Ábrahámhoz hasonlóan bizalommal, gyermeki tisztelettel és engedelmességgel fogadják az irányító szót, bízva az Úrban, aki a javukat akarja, azt, hogy boldogok legyenek. Végül Exc. Böcskei László egy újabb hasonlattal érzékeltette azt, hogy a munkájukat végző és helytálló iskolások szemet gyönyörködtető virágai Istennek, már csak ezért is érdemes nekik tanulniuk, a nevelőknek pedig feladata, hogy biztosítsák számukra azt az egészséges fejlődést, melyen átsugárzik Isten jósága, szeretete és kedvessége.

Közös cél

A tanévnyitó ünnepség egyházi részének lezárta után a tantestület nevében Zalder Éva igazgatónő köszöntötte a jelenlevőket. Úgy fogalmazott: hosszú, eseményekben gazdag volt a nyár, most viszont eljött annak az ideje, hogy a megszokott helyszínen és időpontban egy közös cél, a tanulás és az együtt gondolkodás érdekében gyűljenek össze, és hálát adjanak Istennek gondviseléséért és erejéért, melyet a líceum fennállása óta éreznek.

Sele Tünde tanfelügyelő úgy vélte: ilyenkor vegyes érzelmek nyilvánulnak meg, hiszen egyrészt szomorú, hogy eltelt a nyár, viszont örömre ad okot, hogy új ismeretekre és ismeretségekre lehet szert tenni az elkövetkezendő időszakban. Azon meggyőződésének adott ugyanakkor hangot, hogy minden diákban ott lakozik a tehetség. Nicuşor Ştefan rendőrfőfelügyelő a hatóság ajánlásait olvasta fel. Szabó Ödön kettős minőségében- parlamenti képviselőként és a reprezentatív szülői bizottság tagjaként- szólalt fel. Beszédében azt nyomatékosította, mennyire fontos, hogy egy tanintézményben belüli közösségek szereplői megfelelő egyensúly kialakításával egyanazon célért küzdjenek, miközben gyarapítják a tudástőkéjüket. A felszólalásokat követően az osztályok csoportosan átvonultak a Szent László Líceumba.

Ciucur Losonczi Antonius