Nincs más út, mint az alázat

Nincs más út, mint az alázat
A hamvazószerdával kezdődött böjti időszakban készülünk fel a kereszténység legnagyobb ünnepére, Jézus feltámadására. Ennek az időszaknak az imádságról, a bűnbánatról, a megtisztulásról, az áldozatvállalásról kellene szólnia, amely kifejezi az ember Isten iránti szeretetét.

Ferenc pápa virágvasárnapi homíliájában hangsúlyozta: a megalázott, kigúnyolt, megkínzott, halálra ítélt Jézus megmutatta, milyen legyen a keresztény emberek „életstílusa”, amelyet az alázatnak kell meghatároznia az élet legapróbb dolgaiban is. Ezzel ellentétes a világiasság, a hiúság, a büszkeség, közölte az egyházfő. „Nincsen más út, mint az alázat, de nincsen alázat megaláztatás nélkül”, fogalmazott.
Ferenc pápa az utóbbi időszakban is több esetben felhívta a figyelmet az igazi együttérzésre. „A valódi keresztények sírni is képesek… Az álszentek nem tudnak sírni.” Hangoztatta: „ne magatokat kihúzva imádkozzatok csak azért, hogy mindenki lássa!” Nagyon aktuálisak ezek a mondatok, hisz globalizált világunkban egyrészt a siker és a pénz mindenek feletti hajszolása, a mértéktelen öntömjénezés, a bugyuta kivagyiság, másrészt a kiábrándultság, a fásultság, a kilátástalanság nem vezet az alázathoz. Persze ezt a hozzáállást nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni, mint ahogy Ferenc pápa sem tudta megváltoztatni főpapjainak, papjainak szemléletét, akik közül jó néhányan vizet prédikálnak és bort isznak. Az egyházfő valódi forradalmat vitt végbe az alázat és párbeszéd eszközével, megpróbálta felrázni az egyházat, s azt kéri tőle, hogy vegyen tudomást saját szolgálatáról.
Nekünk, egyszerű földi halandóknak is az volna a feladatunk, hogy túllépjünk végre saját korlátainkon, hogy ne az álszentség, a hitetlenség, a gőg, az önzés irányítsa hétköznapjainkat. Igenis szükség esetén merjünk megújulni, merjünk jók, gyengédek és könyörületesek lenni, ne maradjunk passzívak a rászorulókkal, szenvedőkkel szemben. Adjunk értelmet mindennapjainknak, hogy amikor eljön a számadás ideje bátran nézhessünk szembe a Mennyei Atyával. Mint ahogy a Szentatya mondja: „Isten türelmes, szereti az embert még kicsiségében is, Isten erősebb a sötétségnél és a korrupciónál.”
Vezessen húsvét ünnepe bennünket az alázat útjára, hogy életünk minden pillanatát nyitott, szelíd szívvel és tiszta, türelmes lélekkel élhessük.

Rais W. István