Nincs liszt és olaj

Az Országos Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) január 12-én átiratban tájékoztatta a megyei önkormányzatokat arról, hogy a tavaly december 31-ig kiosztott liszt és olaj mennyiségen felül nem tud többet küldeni, ugyanis az a cég, mely megnyerte a versenytárgyalást, nem teljesítette a szerződést vállalt kötelezettségeit a megállapodás határidejének lejártáig.

Amennyiben pedig utólagos változás történik, az intézmény időben értesíteni fogja a megyei hatóságokat. Az APIA által korábban meghirdetett tenderpályázat győztese a bulgáriai Viem Corporation Food társaság volt, mely így jogot nyert arra, hogy a hátrányos helyzetben levő személyek számára kiutalt európai program keretében a liszt és olaj termékek beszállítója legyen. A fentiek következményeként a Bihar Megyei Tanács is február hónapig csupán a liszten és olajon kívüli termékeket fogja tudni szétosztani azon polgármesteri hivatalok közt, melyek irányába hátralékkal rendelkezik. Megjegyzendő, hogy a megyei tanács és a helyi önkormányzatok csupán az élelmiszerek disztribúciójáért felelősek, a versenytárgyalás lebonyolításában nincs szerepük.

Címkék: ,