Nevet kapott az ombodi iskola

Nevet kapott az ombodi iskola

Szatmár megye – Soltész János, egykori
ombodi református lelkész nevét vette
fel a helyi általános iskola, ugyanakkor
felavatták az iskola falán elhelyezett
emléktáblát.

Az ombodi általános iskola
névadó ünnepsége tegnap, a helyi
református templomban, ünnepi istentisztelettel
kezdődött. Fodor Lajos, a Szatmári
Református Egyházmegye főjegyzője
igehirdetésében hangsúlyozta, az
emléktáblák eszünkbe
juttatják azokat az időket, amelyeket
megélt a mi népünk, de
emlékeztetnek arra is, hogy a veszteségek
után Isten mindig velünk volt a
talpraálláskor. – Találó, hogy
az ombodi tanintézmény Soltész
Jánosról kapta a nevét, hiszen
harminchat éves lelkipásztori
tevékenysége során
parókiát és iskolát
építtetett, fellendítette az
egyházi életet és megírta a
Nagybányai Református Egyházmegye
történetét – hangsúlyozta az
igehirdető.

Az ombodi református egyházközség
ma is gondozza sírját. Pénteken
Hájer Ottó iskolaigazgató
irányításával az iskola
tanulói megkoszorúzták Soltész
János sírját.

A vasárnapi névadó
ünnepség és az
emléktáblaavatás azt
bizonyítja, hogy a világiak is kezdenek
odafigyelni azokra az egyházi
személyiségekre, akik
tevékenységükkel
hozzájárultak a magyarlakta
települések fejlesztéséhez.

Emléktáblát is
avattak


Ez alkalommal helyezték el az iskola falán
azt a márványból készült
emléktáblát is, amelyet Kónya
László adományozott az
egyháznak és az iskolának, a
szöveget pedig Rákos Tibor helyi
kőfaragó véste rá. Fodor
Elemér, ombodi lelkipásztor
örvendetesnek nevezte azt, hogy a negyvenhét
éve működő új iskolát
egy helyi, közismert magyar
személyiségről nevezték el. Az
emléktáblát Fodor Lajos és
Fodor Elemér lelkipásztorok bibliai
igékkel áldották meg.

Kónya László, Soltész
János életútjáról
és az Ombodon eltöltött harminchat
éves egyházépítői
munkájáról beszélt. Nagy
József, Pálfalva község
polgármestere beszédében arra
figyelmeztetett, hogy a múltban a falvakon a
tanító és a lelkipásztor volt a
példamutató és ennek ma is így
kellene lennie. A felszólalók
között beszédet mondott még Alt
Tünde, a pálfalvi iskola
igazgatónóje és Hájer
Ottó, az ombodi iskola vezetőtanára. Ezt
követően leleplezték és
megkoszorúzták az
emléktáblát.