Neves tudósokra emlékeztek

Neves tudósokra emlékeztek
Nagyvárad- A napokban október havi találkozójukat tartották a Nagyváradi Premontrei Öregdiákok Egyesületének a tagjai. Ezúttal a térséghez, illetve Erdélyhez köthető neves személyekre emlékeztek.

 

A Szent László Római Katolikus Iskolaközpont egyik osztálytermében összegyűlt öregdiákokat, szimpatizánsokat az Amerikában tartózkodó Pásztai Ottó egyesületi elnök nevében is Vonház Antal titkár üdvözölte, majd szokás szerint Zilahi Bertalan köszöntötte a név-, valamint születésnapjukat ünneplőket.

Ezután Szebeni Lajos egyesületi tag olvasott fel a Mons. dr. Czirják Árpád pápai prelátus által írt Erdélyi magyar breviárium harmadik kötetéből két olyan életrajzot, illetve esszét, mely a rendezvény időpontjához volt köthető. Az október 3-i életrajzi évforduló kapcsán röviden megemlékezett Sárvári Pál debreceni matematika-fizika professzorról, s hosszabban beszélt Pázmány Péterről, hiszen az esztergomi érsek, bíboros, a magyar katolikus újjáéledés talán legnagyobb személyisége Váradon született, éppen október 4-én, 1570-ben. Többek közt arra hívta fel a figyelmet: a magyarországi ellenreformáció lelke, ékesszóló prédikációiban, a korabeli sajtóban folytatott hitvitáiban mély tudomány és az általa irodalmivá megformázott nyelv hatalmas ereje nyilvánult meg. Ugyanakkor Pázmány az irodalmi barokk stílus egyik legnagyobb alakjának tekinthető. Körmondatai tiszták, áttekinthetőek realisztikus és közmondásszerű megállapításai miatt. A felsoroltakon kívül kiemelkedően sokoldalú képzettségű, hazafias érzelmű, karizmatikus egyéniség volt, akinek nagy érdeme még az ifjúság oktatása, és a világi katolikus értelmiség kialakítása, akik számára nevelőintézetet és papneveldét alapított.

Tudósok

A tartalmas előadás után két hozzászólás hangzott el. Barabás György, az egyesület szimpatizánsa olyan erdélyi magyar tudósok életét és tevékenységét ismertette, akiknek neve elismerésre méltó munkásságuk dacára kevésbé van köztudatban: György Pál orvosprofesszor, Gaál Sándor fizikus, Hatvani István vegyész, Mátyus István főorvos, Müller Ferenc kémikus, feltaláló, Irinyi János vegyész, Rómer István gyógyszerész, Weszprémi István orvos, életrajzíró, Winkler Lajos kémikus, Benkő Ferenc ásványtankutató, Berde Áron vegyész és Nyúlas Ferenc kémikus. Oláh Anna marosvásárhelyi Bolyai-kutató két dolgozata is szóba került, majd Wéber Antal premontrei öregdiák olvasott fel egy újságcikket, mely a hitvitákat és a politikai vitákat hasonlította össze.

Ciucur Losonczi Antonius