Néptánc- és kórustalálkozó a Szent László Napokon

Néptánc- és kórustalálkozó a Szent László Napokon
A 2013. június 28–30. között zajló Szent László Napok – Nagyváradi Magyar Napok utolsó napján, 16 órai kezdettel néptánc- és kórustalálkozó helyszíne lesz a Rhédey-kert.

 

Agyagási Ernő, a program ötletgazdája és főszervezője elmondta: elsősorban nagyváradi és Bihar megyei fellépők lesznek, olyan néptánccsoportok és kórusok, melyek számos itthoni és határon túli fellépésen túl vannak már, de a nagyváradi nagyközönség előtt – néhány kivételtől eltekintve – ritkábban szerepelnek. Igazi családi program lesz – ígéri Agyagási Ernő a néptánc- és kórustalálkozóról, melynek programja a közeljövőben tovább bővülhet.

Röviden a fellépőkről

A komádi Körös-Körül Néptáncegyüttes 2008-ban jött létre, és az azóta eltelt idő alatt saját bevallásuk szerint megtapasztalhatták, milyen nagy ereje van az együtt éneklésnek és táncolásnak. A Szent László Napokon Erdély és Kis-Magyarország táncaiból ad ízelítőt a Tóth Zsuzsanna és Tatár Árpád művészeti vezetők által irányított együttes.

A magyarremetei Kéknefelejcs Táncegyüttes 12 évvel ezelőtt alakult, az oktatást 2005 óta szegedi koreográfusok segítik. Jelenleg egy ifjúsági és egy gyerekcsoporttal működnek, repertoárjukban többek között mezőségi, dél-alföldi, rábaközi, szilágysági, szatmári, kalotaszegi táncok szerepelnek. Határon innen és túl is nagy sikerrel lépnek fel.

A mezőtelegdi Pacsirták Néptáncegyüttes a helyi református egyházközség égisze alatt működik immár 10 éve. Megalakulásuk felett a néhai Nagy Albert, a Szeged Táncegyüttes egykori művészeti vezetője bábáskodott. Tagjai pusztaújlaki, örvéndi és mezőtelegdi gyerekek és fiatalok, akiket Gombos András koreográfus készít fel. Az együttes vezetője Szoboszlai-Gáspár Edit.

A hagyományőrzés és a néptánc szeretetének szellemében, 2003-ban alakult meg a belényesújlaki Rezgő Néptánccsoport, akkor még Belényesi Ifjúsági Csoport néven. A kezdeményezés mellé állt Benedek Árpád, a nagyváradi Csillagocska Néptánccsoport vezetője, aki a fiataloknak megtanította az első tánclépéseket. 2009 után eredményes fejlődés indult el a csíkszeredai Udvari Róbert néptáncoktatónak köszönhetően, és ezen az úton járnak továbbra is.

A nagyváradi Halmos László kórus 2006 februárjában alakult, vezetője Kribus Mónika. A 15 tagú templomi énekkar főleg egyházi ünnepeken lépett eddig fel, alkalomhoz illő énekekkel. A kórust az 1909-ben született Halmos László nagyváradi zeneszerzőről nevezték el, ezzel is tisztelegve emléke előtt.

Az érmihályfalvi Veres László Zsolt Városi Kórus története a huszonegy évvel ezelőtti első Nyíló Akác Napok rendezvénysorozattal kezdődik, amikor is néhány énekelni szerető férfi eldöntötte, hogy kórust alapít. Mára már mintegy harminc, 14 és 72 év közötti tagból áll a Darabont Alíz által vezetett vegyes kórus. Főleg Bihar megyében léptek fel eddig népdalfeldolgozásokból, kórusművekből álló repertoárjukkal. Névválasztásukkal néhai karnagyuk, a két évvel ezelőtt elhunyt Veres László Zsolt emléke előtt tisztelegnek.

A Nagyváradi Asszonykórust, illetve a Váradi Dalnokokat nem kell bemutatni a nagyközönségnek, ugyanis a 2010-ben, nótás kedvű férfiakból és asszonyokból verbuválódott énekkarok számtalan alkalommal felléptek már. Mindkét kórus tevékenysége, közösségformáló és -megtartó, magyar azonosságtudat erősítő szereppel bír.

„A Váradi Dalnokok férfikórus első perctől kezdve nyitott bármely felekezetű barátunk, testvérünk felé, akik szeretnek közösségben énekelni, ápolva énekes kultúránknak ezt a sajátos szegmensét.” – fogalmaznak bemutatkozójukban. A mintegy ötventagú férfikórus karnagya Márkus Zoltán.

A Nagyváradi Asszonykórus a Váradi Dalnokok mintájára alakult, szintén 2010-ben. Repertoárjukban elsősorban magyar népdalok, szerelmes dalok, virágénekek, illetve hazafias énekek szerepelnek. Egy év alatt a kórus mintegy ötven dalt tanult meg, az elkövetkező időkben pedig további népdalokkal szeretnék kibővíteni a repertoárt. Az énekkart Kiss Géza, a nagyváradi Barátok-temploma kántor-karnagya vezeti.

A Csillagocska Néptáncegyüttest szintén nem kell bemutatni a nagyváradiaknak. A mintegy 120 gyermek- és fiatal táncossal működő táncegyüttest Benedek Árpád zene- és tánc-pedagógus vezeti. A táncosok nagyvárad-réti templom alagsorában ismerkednek a magyar népzene és -tánc kincseivel. A bővülő létszám és az egyre nagyobb kihívások szükségessé tették más szakemberek bevonását is, így Brugós Sándor, Tolnai Tímea és Brugós Anikó énekoktató is foglalkozik egy jó ideje a fiatalokkal. Nagyobb produkciók esetében László Csaba koreográfus és Dimény Levente színész-rendező az állandó munkatárs. A kisebbek felkészítésében nagy szerepet vállalnak az idősebb „csillagocskák”. A próbák, illetve a táncházak alkalmával – a kilenctagú Csillagocska ifjúsági zenekar közreműködésével – élő muzsikára táncolnak a fiatalok. A táncegyüttes évről évre megszervezi a Csillagocska ifjúsági- és gyermeknéptánc találkozót, melyre évente több száz gyermek érkezik határon innen és túlról. A számos hazai és külföldi fellépés mellett a fiatalok alkalmanként közreműködnek a hivatásos táncosokból álló Nagyvárad Táncegyüttes, illetve a Szigligeti Színház produkcióiban is.

A Szent László Napok Sajtószolgálata