Népművészet Ifjú Mestere

A Magyar Oktatási és Kulturális
Minisztérium minden évben
pályázatot ír ki a
Népművészet Ifjú Mestere
cím elnyerésére, mely címet
augusztus 20–án nyújtják
át az arra érdemes
pályázóknak.

A kiírás ösztönözni
kívánja a fiatalok
népművészeti előadói,
tudományos és
alkotótevékenységét; a magyar
nemzeti és a magyarországi nemzetiségi
hagyományok ápolását,
továbbéltetését. Több
kategóriában is lehet pályázni,
melyen 15 és 35 év közötti fiatalok
vehetnek részt. A pályázatokat
április 24–ig beérkezően kell
eljuttatni a Hagyományok Háza
Népművészeti Módszertani
Műhelyének címére (1011 Budapest,
Corvin tér 8., Magyarország) postai
úton, vagy személyesen, mellékelve a
pályázó adatait tartalmazó
pályázati adatlapot is, amely
letölthető a www.hagyomanyokhaza.hu honlapon.