„Nemzetünkért és Istenünkért szolgálnunk kell”

„Nemzetünkért és Istenünkért szolgálnunk kell”
Hétfő reggel az RMDSZ váradi székházában folytatódott a parlamenti választásokon indulók bemutatása. Cseke Attila, a szervezet megyei elnöke mellett Vinczéné Pálfi Judit szenátorjelölt, csillagvárosi lelkipásztor, a KREK missziói előadótanácsosa foglalt helyet.

Felvezetőjében Cseke Attila, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének elnöke arra hívta fel a figyelmet: a magyar összefogás jegyében a szenátorjelöltek listáján megtalálhatóak a különböző szakterületek, a civil entitások és a magyar történelmi egyházak delegáltjai. Vinczéné Pálfi Juditot a Királyhágómelléki Református Egyházkerület javasolta, és amellett, hogy várad-csillagvárosi lelkipásztor, a szociális, diakóniai területen is kiemelkedően teljesít.

Vinczéné Pálfi Judit önmagáról elmondta, hogy Kolozsváron végzett 1994-ben a Protestáns Teológiai Intézetben, és már ötödévesen kihelyezett lelkészként szolgált Mezőbajban, majd állomáshelyei voltak még Nagyszalonta, Érolaszi, Apátkeresztúr és Poklostelek. 2000-ben férjét, Vincze Zoltánt követte Szentjobbról a várad-csillagvárosi egyházközségbe. Megjegyezte: meggyőződése, hogy nem elég csak az öt év teológia, hanem folyamatos továbbképzésre van szükség, mert csak így lehet tanítani, tanácsokat adni a gyülekezeti tagoknak. Ezért 2003-2006 között pasztorál-pszichológiát tanult a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen, 2010-2012 között pedig a Partiumi Keresztény Egyetemen mesterizett vallástudományból. Ugyanakkor kilenc éve a KREK missziói előadótanácsosa, és 15 éve a házi idősgondozó szolgálat is elindult Csillagvároson, mely tulajdonképpen előfutára volt a KREK-nél kifejtett tevékenységének, ahol a diakóniai ügyosztályt vezeti, koordinálja. Három gyermek- Zoltán, Zsófia és Balázs- boldog édesanyja, és örömmel újságolta, hogy a nagyobbik fia, aki jelenleg másodéves teológiai hallgató Kolozsváron, az elmúlt vasárnap helyettesítette őt a szószéken.

Javaslatok

Arról is beszélt a szenátorjelölt: kedvenc idézete egy Karácsony Sándor-gondolat („Aki szolgál, az kész az odaadásra, aki szeret, az odaadja magát, aki áldoz, magából ad a másiknak, és ezt a másik el tudja fogadni”), mert „nemzetünkért és Istenünkért szolgálnunk kell”.

Három javaslatáról tért ki bővebben. Az egyik, hogy Románia mindenkori kormánya ismerje el, és maximális anyagi, erkölcsi, pénzügyi támogatásban részesítse valamennyi magyar egyház szociális-diakóniai tevékenységét. Úgy fogalmazott: ami az egyházban, vagy az istentiszteleteken történik nem más, mint tanítás, egy magasabb élet-, gondolkodási- és cselekvési minőség biztosítása, és kevesebb lenne, vagy egyáltalán nem léteznének problémák, ha mindenki tiszteletben tartaná a tízparancsolatot, engedelmeskedne a szeretet parancsolatainak. Megjegyezte azt is: svájci és németországi tapasztalatai azt mutatják, hogy ott olyannyira támogatja az állam a diakóniai tevékenységet, hogy még ide is jut belőle. Az ottani modellek voltak a példák, amikor kiépült a KREK missziói, illetve diakóniai szolgálatának a szerkezeti felépítése, és már látszanak az eredmények.

A másik meglátása, hogy a gyülekezetek optimális működése a jelenlegi társadalomban a lelkipásztor, kántor, diakónus és harangozó organigramma szerint lehet hatékony, és ennek érdekében igyekszik azt hangoztatni, hogy mentalitásváltásra van szükség. A harmadik ötlete pedig- elsősorban anyai mivoltából fakadóan-, modern, élő román nyelv tanítása a magyar és minden más, nem román nemzetiségű diák számára, hogy ezáltal valóban érvényesülhessenek abban a társadalomban, amelybe születtek, és amelynek tevékeny, alkotó tagjai kívánnak lenni. Mindezek a célkitűzések azonban csak akkor valósíthatóak meg, ha minden magyar ember elmegy szavazni, tudatában annak, hogy a saját, és az utódai jövője a tét- nyomatékosította.

Ajánlások

„Jó szívvel ajánlom Vinczéné Pálfi Judit lelkipásztor testvéremet, aki egyházkerületünk missziói előadójaként bizonyította, hogy egyházunk és partiumi magyarságunk érdekében munkálkodik. Az egyházkerületi diakóniai és szociális hálózat fejlesztésével megalapozta egyházkerületünk missziói munkáját. Isten cselekvő szeretetét hordozza a világban.” Csűry István püspök, Királyhágómelléki Református Egyházkerület.

„Vinczéné Pálfi Judit lelkipásztort azért ajánlom, mert nagy tapasztalattal rendelkezik a szociális ellátás területén. Háromgyermekes családanyaként, lelkipásztorként, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület missziói és diakóniai tanácsosaként bizonyította hozzáértését. A diakóniai és szociális ellátó hálózatok szervezésével azt üzente, hogy lehet és kell a rászorulókon segíteni, amire nagy szükség lenne országszerte.” Dénes István Lukács, KREK generális direktor, a Bihari Református Egyházmegye esperese.

Ciucur Losonczi Antonius