Nemzetközi környezetvédelmi konferencia

Nemzetközi környezetvédelmi konferencia
Nagyvárad – Tunyogi Katalin, a Pertinax Egyesület elnöke június 25–26-án nemzetközi környezetvédelmi konferenciát szervezett Nagyváradon a Bihar megyei pedagógusok számára.

A konferencia nyitó előadásában Szabó Ödön, megyei tanácsos, önkormányzati szempontból beszélt a környezetvédelemről, hangsúlyozva a civil szférák összefogásának fontosságát, a projektek, beruházások hosszú távú átgondolásának, a környezetvédelem fontosságát tudatosan szem előtt tartó szükségességét. Ezt követően Mare Timea mérnök a Környezetvédelmi Ügynökség képviseletében, dr. Venczel Márton, a Körösvidéki Múzeum munkatársa, Puskás Lajos erdőmérnök, a gyulai DALERD oktatási igazgatója tartott előadást.
Az ezt követő iskolaközelibb előadások konkrét iskolai tevékenységekről számoltak be, Leszák Ferenc, az érdi Széchenyi István Általános Iskola igazgatója, Csorba Teréz biológiatanár Érsemjénből, Tunyogi Katalin és Tankó Zita Nagyváradról.
Terepgyakorlat
A második nap a terepgyakorlaté volt. Borbély Gábor helytörténész személyében igazi szakavatott túravezető állt a kíváncsi pedagógusok rendelkezésére. Természetesen az előző nap előadói sem hallgattak, szakterületének megfelelően készségesen adott választ mindenki a terepgyakorlaton felmerülő, mind sokasodó kérdésekre. Az anyaországi Puskás Lajos erdőmérnök, e tájak igazán jó ismerője, nagyon sok érdekes magyarázattal segített a jelenlévők növényismeretének elmélyítésében, rámutatva számos összefüggésre, hangsúlyozva egy-egy téma sokoldalú megközelítésének fontosságát. Dr. Venczel Márton a hüllőket illető téves információkat tisztázta, oszlatott el számos félreértést, adott tanácsot az osztályaikat kirándulni vivő pedagógusoknak.
Zöld kódként összegezte tömören Pásztor Gabriella, oktatásügyi államtitkár a résztvevőkhöz címzett üzenetét, beszámolva az Oktatás- és Nevelésügyi Minisztérium környezetvédelmi törekvéseiről, eredményeiről.