Nemzeti megemlékezés Várad-Réten

Nemzeti megemlékezés Várad-Réten
Az 1848-as márciusi eseményekre emlékeztek a Nagyvárad-Réti református templomban március 11-én vasárnap. Az ünnepi istentisztelet keretén belül Okos Márton könyvének bemutatójára is sor került.

 

Az ünnepi megemlékezésen Varga Zoltán derecskei lelkipásztor hirdette az igét Ézsaiás próféta könyvének 35. fejezete alapján. Elmondta, hogy azoknál a népeknél, amelyeknél Isten szava nem tölti be a szíveket és nem munkálkodik, ott idővel lelki üresedés figyelhető meg. Az embereken az önzés és cinizmus, az anyagiasság lesz úrrá. „Hogy kezdődik ez a lelki pusztulás? Először is megunjuk a templomba járást, az igehirdetést és az imádkozást, majd gyerekeink szakítanak atyáik hitével” – fejtette ki a lelkipásztor, majd hozzáfűzte: a próféta könyvében arról is olvashatunk, hogy a lelki pusztaság kivirágozhat, hiszen ahol Isten igéje újra munkálkodni kezd, ott csodák történnek, mert annak aki hisz, minden lehetséges. „1848. március 15-e olyan volt, mint tavasz a természetnek, a fáradt rózsatő, a magyar nemzet kivirágzott. Bár a forradalmat leverték, a magyar szívekben továbbra is ott élt, ott él a szabadság. Nemzetünknek tájékozódnia kell, hogy honnan jött és hová tart. Mindannyian az Isten által kijelölt úton kell haladnunk, és ha eltévedünk, meg kell találnunk az utat őhozzá.”- mondta el végezetül Varga Zoltán. Pálfi József lelkipásztor a március 15-i megemlékezések kapcsán elmondta, hogy a magyarok nemzeti ünnepe a pártpolitika felett áll, ezért felkért mindenkit aki teheti, hogy minden megemlékezésre menjenek el, attól függetlenül, hogy ki szervezi. Az ünnepi megemlékezésen a gyülekezet fiataljai énekes-zenés műsorukban felelevenítették a március 15-i eseményeket, majd Okos Márton Vasvári Pál emlékezete Kalotaszegen című könyvének bemutatójára került sor.

 

Vasvári Pál

 

„Vasvári Pál, a márciusi ifjak Erdélyben sokáig feledésbe merülő, kevésbé ismert, azonban jeles tagja…”-olvasható a könyvben, amelyet Okos Márton kalotaszegi Szentkirály-Zentelekéről elszármazott újságíró írt. „Kalotaszegiként kötelességemnek tartom Vasvári emlékét ápolni. Ez a könyv az ő történetét, életét, és halála után a hozzá fűződő eseményeket mutatja be.” Okos Márton arról a huzavonáról is mesélt, amely a Vasvári emlékének Kalotaszegen felállított kopjafa körül zajlott. Vetített képes könyvbemutatójában korabeli leveleket mutatott be, majd a több éves pereskedés hivatalos okmányait. Továbbá a számos Vasvári emlékéhez kapcsolódó előadások, rendezvények, koszorúzások képeit tekinthették meg a jelenlevők a Nagyvárad-Réti templom alagsori termében. A könyv előszavában a következőket olvashatjuk: „A határokon átívelő zarándoklat a Vasvári Pál emlékét ápoló kalotaszegi kopjafákhoz, valamint a napjainkban víz borította mócvidéki jeltelen sírjához azt mutatja, hogy a magyar szabadságharc hőse velünk és bennünk él. Ennek megannyi tanúságára bukkanunk a könyv lapjain, mintegy igazolásul, hogy a márciusi ifjak üzenete semmit nem veszített időszerűségéből”.

 

Nagy Noémi