Nemzeti ünnep Biharfélegyházán

Nemzeti ünnep Biharfélegyházán
Bihar megye – “A magyar nemzet területén nem volt olyan folyó, melynek édes vize ne lett volna vörös a hősök vérétől, és sós a hulló könnyektől” – hangzott el Szabó Zsolt református lelkipásztor ünnepi prédikációjában.

Biharfélegyháza község lakossága vasárnap délután emlékezett meg az 1848–49-es szabadságharc történéseiről. Az ünnepséget a református egyházközségek (Biharfálegyháza, Biharvajda), a helyi általános iskola és a körzeti RMDSZ szervezte. Ünnepi harangszó hívogatta a református templomba az emlékezni vágyókat. A helyi ifjúsági társaság (BIFIT) népviseletbe öltözött tagjai kokárdákat osztogattak az ünneplő gyülekezetnek, Prinyi Lajos huszár ruhában tisztelgett nemzeti lobogónk előtt. Az ünnepség rendhagyó istentisztelettel kezdődött, az igehirdetés üzenete: a magyar nemzetnek ma is kötelessége a küzdés, jövendő csak az Istenbe vetett hit által lehetséges.

Éljen a haza!

Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Pető Csilla képviselőasszony, Kelemen Zoltán polgármester, Kerecsenyi Imre alpolgármester, RMDSZ elnök, Balogh Károly Nádudvar önkormányzati képviselője, Kondor Endre biharvajdai református lelkipásztor és a helyi iskola pedagógusai. Az istentisztelet után ünnepi beszédek hangzottak el, amelyek felelevenítették a szabadságharc eseményeit. Miért az egyik legnagyobb magyar ünnep március 15.? Erre a választ Pető Csilla képviselőasszony fogalmazta meg: 1848-ban fogott össze először a magyar nemzet, ez a nemzeti összefogás kell éljen ma is a magyar szívekben. Kelemen Zoltán polgármester összefoglalta a 48-as történéseket, szavait Káldy Gyula-idézettel zárta: “Magyarország édes hazám\ Néked szült és nevelt anyám\ Négy esztendő nem a világ\ Éljen a magyar szabadság\ Éljen a haza! ”.

Koszorúzás

A köszöntők után Török Timea  és Völgyesi Rozália  szavalata, a biharvajdai énekkar szolgálata és az általános iskola tanulóinak rövid műsora következett. A kisiskolásokat Nagy Ágota, Szabó Annamária, Szabó Ella, Törő Csilla és Vura Éva tanító nénik készítették fel. A nagyobb diákok szerepét Kovács Ferencz Róbert kántor, énektanár tanította be. Borbély Zoltán presbiter szavalata és a záró ének után a gyülekezet a templom előtt található emlékműhöz vonult át egy rövid emlékezés és koszorúzás erejéig. Az emlékmű előtt ünnepi beszédet mondott Kerecsenyi Imre alpolgármester, RMDSZ elnök. Intézmények, szervezetek és magánszemélyek helyezték el koszorúikat a település hősi halottainak emlékműve előtt. A megemlékezés Biharvajdán ünnepi istentisztelettel folytatódott, és fáklyás felvonulással ért véget a kopjafánál.

Szabó Ella, Török Edina