Nemesi eredetről jelenidőben

Nemesi eredetről jelenidőben
Nagyvárad- Kedd délután a Kanonok soron havi találkozójukat tartották a partiumi és erdélyi nemeseket tömörítő Nobilitas Egyesület tagjai. Miskolczy Lajos értekezett a nemesi igazolások módjáról.

 

A megjelenteket gróf Csáky Ferenc, a Nobilitas Egyesület ügyvezető elnöke köszöntötte, majd Széll Katalin olvasott fel az alkalomhoz illő két Túrmezei Erzsébet-költeményt.

Az e havi találkozón Miskolczy Lajos értekezett a magyar és székely nemességi igazolások megszerzése módjáról, előadásának kezdetén arra hívva fel a figyelmet, hogy tanulmányának alapját az 1930-as években megjelent forrásmunkák képezik. Azon meggyőződésének adott azonban hangot, hogy ezen kérdéssel foglalkozni napjainkban is hasznos és időszerű. Szerinte egyrészt azért, mert noha 1848-ban a kiváltságok megszűntek, azért a rangok és címek megmaradtak, másfelől pedig amiatt: bár Trianon és a kommunizmus évtizedei káros hatást gyakoroltak a magyarságra, azért a 20. században is számos ősi nemesi család nyilvántartotta a származását, és a rendszerváltást követően fontosnak tartotta azt, hogy ezt a köztudatba is úgymond átmentse.

Nemesi ivadék

Miskolczy Lajos többek közt arra is kitért, hogy az igazolásokhoz főleg levéltárakban lehet hozzájutni, s kétfajta tanúsítvány létezik, bel- és külföldi. Beszélhetünk ugyanakkor magyar és székely nemesi eredetről, előbbinek azonosítási feladatai közé sorolható magának a nemességnek, az előnévnek, valamint a címernek a kimutatása. Emellett arról is szólt, hogy mi képezi a család nemességének alapját, mit jelent az, hogy valaki „a nemességet szerző ős ivadéka”, és a gyakorlati bizonyításnál miért jelent előnyt az eredeti nemeslevél felmutatása. Szó esett a tősgyökeres székelyekről, illetve székely rendiségről is- elhangzott például, hogy voltak fő-, lófő és gyalogrendi székely nemesek-, melyeket Mátyás király oklevéllel ismert el.

Az érdekes prezentációhoz többen hozzászóltak, majd az egybegyűltek egy koltói kirándulás részleteit vitatták meg.

Ciucur Losonczi Antonius