Nemesek a teremtett világról

Dr. Uitz Gyöngyi háziorvos a mikrokozmoszról, dr. Venczel Márton muzeológus a makrokozmoszról beszélt. A szerző felvétele
Dr. Uitz Gyöngyi háziorvos a mikrokozmoszról, dr. Venczel Márton muzeológus a makrokozmoszról beszélt. A szerző felvétele
Nagyvárad- Tudományos program képezte kedden a Nobilitas Egyesület havi gyűlésének tárgyát: dr. Uitz Gyöngyi háziorvos a mikrokozmoszról, dr. Venczel Márton muzeológus a makrokozmoszról beszélt.

A Kanonok sori székhelyen kedd délután tartott, tudományos tárgyú idei első találkozón Fodor József vikárius, egyesületi elnök köszöntötte a megjelenteket. A Ferenc pápa első önálló enciklikájának is tekinthető Áldott légy című körlevélre hívta fel a figyelmet, mely több szempontból is jelentős dokumentum. Egyik legfontosabb újdonsága a témaválasztása, a környezetvédelem kérdésében ugyanis eddig még nem született ehhez hasonló fajsúlyú pápai megnyilatkozás. Különlegességeként említhető még, hogy a szentatya a Földön élő valamennyi embert megszólítja, tehát nem kifejezetten a keresztényeknek, még csak nem is az istenhívőknek, hanem mindenkinek szól. Ugyanakkor nem kizárólag a környezetvédelemről, hanem közös otthonunk gondozásáról értekezik, melybe minden élőlény beletartózik, egyszerre kell tehát gondját viselnünk mindennek és mindenkinek! Nem véletlen, hogy az enciklikában tíz alkalommal is nyomatékosítja, hogy „minden összefügg mindennel”, és mivel minden mindennel összekapcsolódik, megítélésében csak úgy lehetünk úrrá a környezeti válságon, ha az egész emberiség változtat az életfelfogásán és az életvitelén, vagyis az ökológiai megtérés erkölcsi-társadalmi megtérést feltételez.
Dr. Uitz Gyöngyi háziorvos a mikrokozmoszról tartott előadást. Arra emlékeztette hallgatóságát, hogy ez a téma már évszázadok óta foglalkoztatja az emberiséget, számos ábrázolásmód, elmélet keletkezett ezzel kapcsolatban. E tekintetben megemlítette a 13. században élt Szent Bonaventura ferences testvér, bíboros nevét, valamint Leonardo da Vinci Vitruvius-vázlatát az emberi testről. Ugyanakkor azon meggyőződésének is hangot adott, hogy az abortusz gyilkosság, hiszen az ultrahang diagnosztika szerint a fogamzás utáni 3-4 hétben már élet van. Reményik Sándort idézve beszélt arról is, hogy a társadalomba való beilleszkedés szempontjából mit ér a szó ereje, majd ismertette dióhéjban Szent-Györgyi Albert életét és munkásságát, valamint a vitaminbevitel fontosságára is kitért.

Makrokozmosz

Dr. Venczel Márton biológus, a Körösvidéki Múzeum természettudományi részlegének vezetője előbb tisztázta, hogy mit jelent a kozmosz és a teremtéselmélet, mivel foglalkozik a kozmológia és a kozmogónia, mit feszeget a természetfilozófia, s milyen a makrokozmosz és mikrokozmosz viszonya, majd lényegretörően és közérthetően összefoglalta Ptolemaiosz, Kopernikusz, Kepler, Newton és Einstein vonatkozó elméleteit. Prezentációjában szó esett még globális lemeztektonikai mozgásfolyamatokról, közetlemezekről, őslénytankutatásról, a nagy hadronütköztetőről és az űrteleszkópokról is.
A továbbiakban Széll Katalin titkár felolvasta Ferenc pápa imáját a Földért, Körösi Imre vitéz pedig a Don-kanyarban történteket idézte fel az évforduló apropóján.

Ciucur Losonczi Antonius