Nem zavar meg minket Schengen…

December 21-én csatlakozik Magyarország a Schengen-övezethez, ami a közös határokon gyakorolt ellenőrzés megszüntetését is jelenti. Kérdéseinkre a román hatóságok tudatták: a román-magyar határszakaszon ez nem jár semmilyen változással.

Tájékozatlan volt a román illetékes azzal kapcsolatban, mit jelent esetleg a román-magyar határforgalom vonatkozásában az a tény, hogy Magyarország december 21-én a Schengen-övezet tagja lesz, azaz a határokon való ellenőrzést teljesen megszünteti egyes határain, ám a Romániával közös szakaszon nem. A román illetékeseket két napig kerestük ezzel kapcsolatban, majd előbb mi tájékoztatuk őket arról, hogy fölösleges az információk után kutatniuk, mert igazából semmilyen változás nem lesz errefelé, ők csak ezt követően küldtek ugyanerről hivatalos közleményt. Végül szóvivőjük is megerősítette, hogy “a szomszédos államot érintő véltozás a román-magyar határszakaszon nem hoz újdonságokat”. Egyébként a magyar légi és vízi határokon a schengeni ellenőrzési rendszer csak március 30-a után lép életbe.

Mi is készülünk

Románia 2012-re tervezi csatlakozását ugyanehhez az övezethez. A romániai belügyi tárca, valamint a magyarországi Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium  a november 14-i román-magyar együttes kormányülés napirendjére tűzte egy közös nyilatkozat elfogadását, a két ország együttműködésének erősítésére vonatkozóan, Romániának a Schengeni Övezethez való csatlakozása érdekében. Így a két szaktárca együttműködik a schengeni értékelési folyamat során. A dokumentum előírja, hogy a közös tapasztalatcserék alkalmával átadott információk csak a másik állam beleegyezésével adhatók ki másnak.

A közös nyilatkozat a következő tevékenységeket tartalmazza: tapasztalatcsere a schengeni értékelés folyamatára vonatkozóan; a schengeni értékelés folyamatában résztvevő román szakemberek felkészítése; értékelés előtti látogatások szervezése, magyar szakemberek támogatásával, azokon a területeken amelyek a schengeni értékelésnek lesznek alávetve; a technikai és közigazgatási értékelési hivatalok tapasztalatcseréje, a tagországok értékelést végző szakemberei közt; kétoldalú tanácskozások a közös munkacsoportok szintjén; kölcsönös érdeklődésnek örvendő tematikájú konferenciák szervezése, egyéb rendezvények és szemináriumok schengeni problematikában.

Mi is ez?

A Schengeni Egyezmény aláírásának dátuma: 1990. június 19. Hatályba lépett 1995. március 26-án. A megállapodást eredetileg az NSZK, Franciaország és a Benelux államok írták alá, még 1985-ben, amit öt évre rá kibővítettek. A cél a részt vevő államok közötti közös határokon gyakorolt ellenőrzés fokozatos megszüntetése volt. Az egyezmény részesévé vált a későbbiekben Olaszország, Görögország, Spanyolország és Portugália, majd Ausztria, Dánia, Finnország, Izland, Norvégia, Svédország, Ciprus, Csehország, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Magyarország, Málta, Svájc, Szlovákia, Szlovénia, majd Bulgária és Románia. A később aláírók nem váltak azonnal taggá is, ez többéves folyamat, így Magarország esetében is. Schengen egyébként az amszterdami szerződés révén vált utóbb az EU saját szabályozásának részévé.

 

Szeghalmi Örs