Nem volt meg a kellő többség

Nem volt meg a kellő többség
Kedden a megyeházán tartotta január havi közgyűlését a megyei tanács. Kihasználva azt, hogy egy PSD-s megyei tanácsos nem volt jelent, a PNL-sek számos határozattervezetet leszavaztak.

A liberálisok ellenszavazatai miatt olyan előterjesztések buktak meg, mint például a Körösvidéki Múzeum adminisztrálásába kerülése egy szivattyúháznak és egy víztartálynak az Armatei Româneutca 1A. szám alatt, a múzeum a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség közti, a Barokk Palota egy részét érintő bérleti szerződés érvényességének meghosszabbítása, vagy útfelújításoknak a megyei költségvetésből való társfinanszírozása a Bél- Tenke-Les, illetve Tasádfő- Kiskopács- Serges útszakaszokon, melyek Tenkét kivéve románok lakta településen haladnak át. Érdekes módon, a Tasádfő és Kiskopács közti út korszerűsítését a liberálisok annak ellenére nem szavazták meg, hogy mindkét helység PNL-s vezetésű, néhány perccel később azonban valószínűleg észbe kaptak, mert egy Vércsorogon belüli út rendbetételt, valamint a Bihardobrosd- Vércsorog közti útszakasz modernizálását megszavazták, lévén hogy Vércsorog liberális, így ez a két határozattervezet átment.Ezek az utakkal kapcsolatos javaslatok különben azért szerepeltek a napirendi pontok közt, mert hétfő reggel érkezett egy átirat a minisztériumtól, hogy az önkormányzat minél hamarabb közölje le a megyei utakra vonatkozó befektetéseknek az áfaváltozás miatti átszámolását.

Magyar szempontból fontos, hogy ellenszavazatok nélkül el lett fogadva szállítási licenszekmegadása távolsági buszok üzemeltetőjének az Érmelléken, konkrétabban a Szalacs- Bihardiószeg,a Pelbárthida- Bihardiószeg és a Székelyhíd-Nagyvárad vonalakon, így az ingázó munkásokkönnyebben tudnak majd eljutni a gyárakba.

Iskolák összevonása

Ugyanakkor a jelenlevő tanácsosok egyszerű többséggel megszavazták, hogy a Megyei Tanács hatáskörébe tartozó speciális iskolahálózatot át legyen egy kicsit alakítva. Összevontak például két nagyobb tanintézetet, a Ioan Bococi-t és a Gheorghe Bariţiu-t, ami által perspektivikusan nézve lehetőség teremtődik majd arra, hogy az anyanyelvi oktatásban is több helyet biztosítsanak egy következő fázisban a Várad központjában levő iskoláknak azáltal, hogy az épületeket renoválják. Tanulságos volt, ahogy Ionel Avrigeanu, a liberálisok frakcióvezetője tiltakozott, hogy az iskolafúzió után az új tanintézet miért az 1. számú 1. számú Technológiai Líceum nevet fogja viselni, és nem a „George” Bariţiu-ét. Ezt azzal indokolta: „fogalma sincs arról, hogy ki volt IoanBococi”, viszont George Bariţiu esetében tudja, hogy kiről van szó. Mi ebben sem vagyunk azért annyira biztosak, ugyanis Bariţiu-nak a keresztneve Gheorghe volt és nem George… Emellettfelszámolták a püspökfürdői 1. számú Általános Iskola integrált oktatást biztosító osztályait, és a mezőtelegdi 1. számú Intenzív Oktatási Központot abszorpcióval a Horizont Inkluzív Oktatási központ struktúrájába helyezték.

Elfogadták továbbá az arra vonatkozó beruházás műszaki-gazdasági mutatóit, miszerint kiképzőközpont létesüljön Vértopon hegyimentők számára a svájci St. Gallen tapasztalataira alapozva.

Ciucur Losonczi Antonius