Nem tekinthető anyanyelvnek a román

Hargita megye – A román nyelv nem anyanyelvként való tanítását kéri a kisebbségi oktatásban az RMDSZ Hargita megyei szervezete. Az Udvarhely, Gyergyó és Csík széki szervezetek legutóbbi együttes ülésén a szakma jeles képviselői előtt került megvitatásra az új oktatási törvény tervezete.

A tanácskozáson jelen volt dr. Balázs Lajos, a Sapientia EMTE docense, Lászlófy Pál, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke valamint Bondor István Hargita megyei főtanfelügyelő. Valamennyien szakmai érvekkel támasztották alá a kidolgozott beadványt. „Sajátos program, és sajátos tanterv szerint kéne a román nyelvet tanítani. Érettségin, amikor a román diák románból – anyanyelvéből vizsgázik -, akkor a magyar is anyanyelvével kéne kezdje az érettségit” – fogalmazott Lászlófy Pál, az RMPSZ elnöke. A szakmai szervezet vezetője szerint az új tanügyi törvényben sok olyan rész van, ami csak formailag lett átírva, tartalmilag nem.

 „A köztudatban az él, hogy a román nyelv oktatásának problémája csak a Székelyföld ügye, de ez nem így van” – fogalmazott dr. Balázs Lajos. A Sapientia egyetem tanára szerint fontos elérni, hogy a kisebbségek számára saját tananyag szerint legyen a román nyelv oktatása, ugyanakkor a vizsgáztatás is differenciálatlan történjen. Az egyetmi tanár elmondta, hogy tanszéke kidolgozta az alternatív tantervet is, a román nyelv, mint nem anyanyelv oktatására az V-VIII és IX-XII osztályok részére.

 A Hargita Megyei Egyeztető Tanács ülésén elfogadták azt a dokumentumot, amely tartalmazza a tanügyi törvény kapcsán megfogalmazott észrevételeket, hangsúlyosan kiemelve a román nyelv nem anyanyelvként történő oktatására tett javaslatokat. Ugyanakkor Antal István és Asztalos Ferenc képviselők javaslatára abban is egyetértettek a térségek képviselői, hogy amennyiben a tanügyi törvénytervezet módosítására benyújtott javaslatot a miniszter még parlamenti vitára bocsájtás előtt nem fogadja el, úgy a várható vita időtartama alatt a tanulók és szülők segítségével és parlamenti jelenlétével kíván a Hargita megyei RMDSZ nyomatékot adni kérésének.

Kiértékelték a választásokat

A Hargita Megyei Egyeztető Tanács (HET) idei első ülésén kiértékelték a területi szervezetek, valamint a megyei kampánystáb tevékenységét az Európai Parlamenti választások kapcsán. A szervezetek jelenlévő döntéshozói meghallgatták a beszámolókat majd területi lebontásban döntöttek az elhangzottakról.

A HET tagjai elfogadták Barti Tihamér gyergyói valamint Borboly Csaba csíki területi RMDSZ EP kampnystábvezetők beszámolóit, míg az udvarhelyszéki kampánystáb vezetője Sófalvi László által ismertetett beszámolóról való döntés meghozatalakor az udvarhelyszéki HET tagok döntő többsége tartózkodott, így az érvényes HET szabályzat alapján az nem került elfogadásra. A Bunta Levente megyei kampánystáb-vezető által megfogalmazottak után a HET tagsága egyöntetűen tartózkodott a megyei beszámoló elfogadásakor.