Nem szavazott a tanács a társulásról

Nem szavazott a tanács a társulásról
Átvenné a Megyei Tanács a volt Transilvania mozit, így a mai ülésen nem is szavaztak a felújítása érdekében történő társulásról. Forgószínpadra a tervezettnél kevesebb pénzt szánnak.

Bár a Városi Tanács legutóbbi ülésén megszavazták, hogy a két önkormányzat társuljon a volt Transilvania mozi felújítása és színházi stúdióteremmé alakítása érdekében, úgy, hogy a finanszírozást a Megyei Tanács biztosítja, a megyei testület csütörtöki ülésén kivették a napirendi pontok közül a társulásra vonatkozó tervezetet.

Átvennék

Kiss Sándor megyei tanácsi alelnök ugyanis azt javasolta, hogy ha már harminc milliárd lejjel járulnak hozzá a felújításhoz, akkor át is kellene venniük az ingatlant, annál is inkább, mivel az íratlan szabályok szerint a Megyei Tanácshoz tartoznak a kulturális intézmények, míg a Városi Tanácshoz például az egészségügyi jellegűek. „Nem lenne okos dolog beruházni valamibe, ami nem a mienk, akkor meg miért tennénk. A Helyi Tanács nekünk adhatná, akár azzal a kitétellel is, hogy vállaljuk fel a felújítását” – mondta Kiss Sándor, azzal folytatva, hogy továbbítsák ezt a javaslatot a polgármesternek, illetve a helyi tanácsnak. A tanácsosok egyöntetűen megszavazták a napirendnek a megváltoztatását.

A szakbizottság által eszközölt módosításokkal szavaztak a Megyei Tanács, valamint az alárendelt intézmények költségvetési kiegészítéséről. Amint Traian Bulzan, a pénzügyi bizottság elnöke elmondta, nem értettek egyet azzal, hogy a megye több mint hárommilliárd lejt szánjon a Mária Királyné Színháznak egy forgószínpad kialakítására, úgyhogy ebből kétmilliárd lejt inkább útjavításokra különítenének el. Ionel Avrigeanu PD-L párti képviselő meglehetősen ingerülten mondta el ugyanazt, ami már korábban elhangzott: a forgószínpad nem prioritás, inkább útjavításokra kell a pénz, nem szavazzák meg a hárommilliárd lejt. Végül a tervezetet a PD-L ellenszavazata mellett fogadták el.

Képviselők

Az immár megszavazott költségvetés kiegészítés szerint többek között 350 millió régi lejt szánnak a Nagyváradi Állami Filharmónia által szervezendő Őszi Fesztiválra, kétmilliárd lejjel pedig az elismert romániai felekezeteket támogatják, amint azt a kiegészített és módosított 2001 évi 82. sz. kormányrendelet előírja. A filharmónia számára egyébként további 450 millió lejt szavaztak meg szerzői jogdíjakra és 200 millió lejt hangszerek vásárlására.

A későbbiek során a tanácsosok eldöntötték, kik képviseljék a testületet a nagyváradi Sürgősségi Kórház vezetőtanácsában. A PNL dr. Gheorghe Scridont, a PSD pedig dr. Crăiuț Dorut javasolta, s a tanács mindkettőhöz beleegyezését adta. Ezt követően egyöntetűen megszavazták a Transilvania mozi épületében kialakítandó majdani színházi stúdióterem megvalósíthatósági tanulmányát is.

Neumann Andrea