Nem mindenkin tud segíteni a szervezet

Nagyvárad – Nagyváradon Municípiumi Művelődési Házba hétfőn 9 órára a Caritas Hitelezőinek Egyesülete által összehívott közgyűlésen mintegy 100-120 személy jelent meg.

A gyűlést a szervezet elnöke Damian Gheorghe nyitotta meg, aki elmondta, hogy a Brassói Törvényszék Gazdasági Osztályán a hitelezők által indított perben országosan 600 hitelező kérelmét ismerték el jogosnak. Hangsúlyozta, itt nem kártérítési, hanem hitelezői perről van szó. A listán szereplők több, mint egyharmada, 262 személy Bihar megyei, de nem mindenki tagja az egyesületnek. Szeptember 3-án kezdődik a kártérítési tárgyalás, a listán szereplők még beiratkozhatnak az egyesületbe, a többieken pedig nem tudnak segíteni.

Mudura Ileana alelnök elmondta, hogy akik károsultak, de nem adták be kártérítési igényüket 2004-ben a brassói per folyamán, vagy a 2005-ös csődeljárás idején azoknak két lehetőségük van: vagy magánkövetelőként lépnke fel szeptember harmadikán, vagy alakítanak egy másik egyesületet, és úhjabb pert indítanak. Kisűlt hogy több, mint 40 olyan személy van  a teremben, aki nem szerepel a listán, de jócskán voltak olyanok is, aki szerepelnek ugyan, de nem egyesületi tagok, nem fizettek tagsági díjat perköltséget. Az utóbbiak ott helyben beiratkoztak, a többieket kitessékelték. Mudura Ileana figyelmztette őket, hogy nem károsultként, hanem hitelezőként lépnek fel, tahát gazdsági és nem polgári, vagy büntetőjogi perről van szó, de ha a listáról lemaradtak ki tudják harcolni maguknak a kártérítést, nekik is jut az elkobzott és bankban letétbe helyezett 316 milliárd lejből.

A távozásra felszólított 43 szmély igen elégedetlen volt. Kérték az elnök segítségét, de az csak tanáccsal tudott nekik szolgálni, mondván, hohgy ha ők nem nyújtottak be igényt, ő mostmár nem tehet semmit. Indítsanak külön pert, fogadjanak ügyvédet, esetleg lépjenek fel magánkövetelőként.

 Utána még olyan kérdéseket tárgyaltak meg, hogy mi legyen a listán szereplő, de azóta már elhalálozottak személyek pénzével. Az örökösöknek közjegyzőileg hitelesített örökösödési igazolványt kell felmutatniuk. Az egyesületnek keresnie kell egy ügyvédet, aki a hitelezpőket képviseli a szeptember 3-ai perben, de gondoskodniuk kell a perköltségről és az ügyvédi tiszteletdíjról is, mondta az elnök.