Nem mindenki kapott helyet

Nem mindenki kapott helyet
Az első számítógépes elosztás nyomán 3256 nyolcadikot végzett diák tudta meg szerdán, hogy melyik Bihar megyei középiskolában kapott helyet. Közel ezren nem vettek részt az elosztáson.

A 4213 nyolcadikot végzett Bihar megyei diák közül, aki feliratkozott az országos felmérőre, 4087-en vettek részt mindegyik próbán és 3261 azoknak a száma, akik feliratkoztak az első számítógépes elosztásra, közülük 35-en más megyékből. Az első elosztás nyomán 3256-an kaptak helyet valamelyik Bihar megyei középiskolában, öten pedig kimaradtak. Ennek az lehet az oka, mondta el kérdésünkre Claudiu Damian tanfelügyelőségi szóvivő, hogy valószínűleg túl kevés opciót tüntettek fel, esetleg csak olyan osztályokat jelöltek meg, ahová magas átlaggal lehetett bejutni, s mivel a felvételi átlagjuk alapján nem jutottak be ahová szerettek volna, a rendszer nem osztott ki számukra helyet.

Újabb elosztás

Az öt diák közül ketten Nagyváradon, egyikük Vércsorogon, egyikük Szentandráson, egyikük pedig Szalontán végezte el a nyolc osztályt, mindannyian nyolcason felüli átlaggal, a felmérőn pedig 3,62 és 6,75 közötti átlagot értek el. Az idén amúgy az ötödiktől nyolcadikig elért eredmények átlaga húsz, a felmérőn elért átlag pedig nyolcvan százalékban számított be a felvételi átlagba, tavaly a négy év átlaga 25, a vizsgán elért átlag pedig 75 százalékot nyomott a latban. Ők is, akárcsak azok a diákok, akik elvégezték ugyan a nyolc osztályt, de vagy nem vettek részt a felmérőn, vagy részt vettek, de nem iratkoztak fel a számítógépes elosztásra, szeptember 8-án egy újabb elosztáson vesznek részt, s a szabadon maradt helyek egyikét kapják majd meg.

Szabad helyek

Mindent összevetve több mint négyezer hely maradt betöltetlenül: például a Transilvania Műszaki Kollégiumban negyven, az érmihályfalvi Mezőgazdasági Kollégiumban ötvenhat, a Traian Vuia Műszaki Kollégiumban 120 hely maradt szabadon, a Szalontai Műszaki Líceumban 46 a szabad helyek száma. Ami pedig a magyar nyelvű líceumokat illeti: a Lorántffy Zsuzsanna Gimnáziumban öt hely maradt betöltetlenül, a borsi Tamási Áron iskolában tizenkilenc a szabad helyek száma, a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban két osztályban összesen huszonhat hely vár még betöltésre, a szalontai Arany János elméleti Líceumban két osztályban tizenhárom hely még betöltetlen, a margittai Horváth János Elméleti Líceumban 32, a székelyhídi Petőfi Sándor Műszaki Líceumban pedig 47 hely maradt szabadon.

A bejutási átlagok az idén is a legkülönfélébbek: míg például az Emanuil Gojdu Főgimnázium román-angol tagozatú matematika-informatika osztályába 9,49 volt a legkisebb átlag, amellyel még be lehetett jutni, a lista végén a Barátkai 1. sz. Elméleti Líceum természetrajzi osztálya található, ahol az 1,92 felvételi átlag is sikert biztosított.

Neumann Andrea