"Nem kell félnünk, kifzették adósságunkat"

"Nem kell félnünk, kifzették adósságunkat"

Első alkalommal szervezte meg az Idősek
Vasárnapját a 
Nagyvárad-Rogériuszi
Egyházközség a Confessio 2008
Egyesülettel közösen.

Két fiúgyermek, Attila és
Nándor keresztelőjével
kezdődött a vasárnapi istentisztelet, majd
a százhalombattai Barátság
Művelődési Központ Liszt Ferenc
énekkara adott elő két
népdalfeldoglozást. Kerekes József
lelkipásztor Ésaiás
könyvének 43. részéből
kiindulva hirdetett igét. Elmondta: a babiloni
fogság idején a zsidó nép
eszközi szintre alacsonyodott, de Isten
megszólította az ő népét,
hogy tudassa: Izráel nem egy eszköz, hanem
ennél sokkal több.
Nem kell félnünk

Ránk, a modern kor embereire is egyre inkább
eszközökként tekintenek – mondta a
lelkipásztor. A politika számára
szavazók, a gzadaság számára
fogyasztók vagyunk, a kultúra
számára pedig szponzorok, befogadók.
Az ige ebben a sajátos helyzetben
szólít meg minket. Életünket
áthatja a félelem – ki élettől,
ki haláltól, ki betegségtől,
öregségtől, vagy épp
önmagától fél – de
Ésaiás próféta
könyvéből megtudhatjuk: nem kell
félnünk, hiszen Isten megváltott.
Eladósodtunk a bűnnek, már a kamatos
kamatot sem tudjuk visszafizetni, de Jézus
Krisztusban a Mindenható Isten kifizette
adósságainkat. Isten Fiának a
vére volt a váltságdíj, amit az
Atya fizetett értünk. Isten nem akar
mást, mint tudatosítani bennünk:
megszabadított korábbi bűneinktől,
Jézusban minden ki lett fizetve.

Isten a nevünkön szólít, ismer
benünket és önmagát is
megismerhetővé teszi számunkra. Nem kell
félnünk azért sem, mert az ő
tulajdonai vagyunk. “Ezen a vasárnapon Isten el
akarja venni szívünkből a félelmet.
Megváltott bennünket, nevünkön
szólított, tulajdonává tett
és biztosított bennünket afelöl,
hogy tűzön és vizen át meg fog
tartani mindannyiunkat, akik ezt eléggé
hisszük” – mondta a lelkipásztor.
Figyelnek az idősekre

Ismét a Liszt Ferenc énekkar
szolgálata következett, majd az
egyházközség virágcsokrokat adott
át Szeghő Borbála vezetőkarnagynak
és Cseh Éva főszervezőnek.

Az ünnepség a templom
előcsarnokában folytatódott, ahol
további énekszámokat adott elő a
vegyes kar. Pető Csilla parlamenti
képviselő, a gyülekezet gondnoka elmondta:
a rogériuszi gyülekezet, a gondnokok és
a presbiterek szeretnék ezután minden
évben megszervezni az idősek
vasárnapját, de valójában nem
kell különleges alkalomnak lennie ahhoz, hogy az
idősekre figyeljenek, hiszen a gondnokok és a
presbiterek állandóan arra törekednek,
hogy szépséget és napfényt
csempésszenek a idősek
hétköznapjaiba.

A százhalombattaiak külön
köszöntötték Kósa
Jánost, aki a városnézés
során kalauzolta őket, Szabó
Árpád segédlelkészt, Balogh
Timeát és Kozma Gyula karnagyot, majd a
jelenlévők kedvükre fogyaszthattak a
kikészített süteményekből,
italokból.
Neumann Andrea