Nem karbantartott épületek megadózása

Eduard Florea, a váradi önkormányzat gazdasági igazgatója
Eduard Florea, a váradi önkormányzat gazdasági igazgatója
A június 22-i tanácsülésen el lett fogadva annak a szabályzatnak a kiegészítése, mely a Nagyvárad területén levő nem karbantartott épületek beazonosítási kritériumainak meghatározására vonatkozik annak érdekében, hogy alkalmazni lehessen az adótörvénykönyv által előírt, ezen ingatlanok esetében történő nagyobb adókvótákat.

Jelen pillanatban az ezen tanácsi határozatba foglalt szabályzatkiegészítések alkalmazhatóak, a vagyonközösségben levő épületek társtulajdonosai pedig, amennyiben óhajtják a nem karbantartott ingatlan restaurálását, de nem bírják valamennyi társtulajdonos beleegyezését, választhatják a nem karbantartott épület restaurálási illetékének kifizetését, és az önkormányzat általi átvételét az ingatlanrestaurálás terhének. Konkrétan: a társtulajdonosok választhatják azt, hogy letétbe helyezik azt az összeget, mely a rájuk eső részt jelenti az ingatlan felújítási költségeiből a nem karbantartott ingatlan restaurálási illetékének kifizetése formájában, hogy aztán ezek a társtulajdonosok egy differenciált, vagyis kisebb ingatlanadó emelési kvóta alanyai legyenek. Így, abban az esetben, ha a tulajdonosok/társtulajdonosok az ingatlan restaurálási illeték kifizetése mellett döntenek, 2018-ban a kvótaemelés 0 százalék, abban az esetben pedig, ha úgy határoznak, hogy gondozatlanul hagyják az épületeket, az adóemelés 500 százalékos.

Szükséges lépések

Eduard Florea, az önkormányzat gazdasági igazgatója elmagyarázta, melyek azok a lépcsőfokok, melyeken egy tulajdonosnak végig kell haladnia, ha ezen jogszabály kedvezményezettje akar lenni. Az ingatlantulajdonosoknak jelentkezniük kell a városházán a tulajdonrészre vonatkozó igazoló dokumentumokkal (az ingatlan tervrajza, telekkönyvi száma stb.) annak érdekében, hogy meg lehessen határozni a közös munkálatok rájuk eső hányadát. Ezután a vagyonkezelő igazgatóság felbecsüli az ingatlan értékét, illetve a homlokzatfelújítási munkálatok költségét, majd a tulajdonosnak egy adóügyi nyilatkozatot kell tennie a gazdasági igazgatóságnak, melyben jelzi: egyetért azzal, hogy restaurálási illetéket fizessen a nem karbantartott ingatlan után. Ha pedig kedvezményezettje akar lenni a következő évi 0 százalékos kvótaemelésnek, a tulajdonos letétbe kell helyezze a teljes összeget november 30-ig. Abban az esetben, ha a tulajdonosok a többi társtulajdonossal való közös egyetértésben úgy döntenek, hogy az önkormányzat megrendelésére elvégzett munkálatok elkezdése előtt felújítják az ingatlant, a restaurálási illeték címszó alatt befizetett összegeket a tulajdonosok kérésére visszaadják, ha valóban megtörténik a munkálatok elvégzése. Akkor pedig, ha az önkormányzat újítja fel az ingatlant, a restaurálási illetéket hozzászabályozzák a munkálatok befejeztekor fennálló helyzethez.A kommentelés opció, a jó magaviselet kötelező! Moderációs elveinket itt olvashatja .