Nem gyászolni, hanem emlékezni

Nem gyászolni, hanem emlékezni
Mint minden esztendőben, az idei Mindenszentek ünnepekor is, Nagyvárad római katolikusai- hívek és papok közösen- együtt imádkoztak a temető Steinberger kápolnájánál az elhunytakért.

Szent János könyvéből szólt az evangéliumi részlet vasárnap délután a váradi Rulikowszki temető Steinberger-kápolnájánál. Bakos Gábor, a Szent László templom segédlelkésze egy 11. században élt szerzetes, író, tudós teológus, Beda Venerabilis szavait idézte, aki arra figyelmeztetett: már itt, a Földön keresnünk kell az utat, mely Isten országa felé vezet bennünket. Mindezt azzal egészítette ki a tisztelendő: Mindenszentek ünnepén különösen megemlékezünk azokról, akiket ugyan az egyház nem avatott hivatalosan boldogokká, vagy szentekké, de életük példamutató volt, és közbenjárnak értünk Istennél. Úgy fogalmazott: a megdicsőült, a küzdő és a szenvedő Egyház imádságai ilyenkor összefonódnak, és nem gyászolni megyünk ki a temetőkbe, hanem megemlékezni azokról, akik valamikor fontosak voltak számunkra az életünkben, közeli és távolabbi rokonainkról, ismerőseinkről, barátainkról. Ők az örök élet hitével már eltávolodtak a földi létből, és eljutottak az Úr elé.

Kik a szentek?

De a kik a szentek? Azok akik már a földi életükben keresték az igazságot, Isten társaságát, barátságát, a fényt és a békét- nyomatékosította. Jézus ugyanis azt mondta egy alkalommal: „Én vagyok a kezdet és a vég, az alfa és az ómega, senki sem jut az Atyához, csak énáltalam”. Nekik tehát sikerült az életükben felfedezniük Jézust, aki által eljutottak az örök Atyához, az ő tekintetét embertársaik arcán, és mindennapjaikban tanúságot tettek a szeretetről, követték az örök haza felé vezető utat.
– Álljunk meg, és emlékezzünk a temetőben szeretteink sírja előtt, de ne ragaszkodjunk a földi élet mulandóságaihoz, melyek eltávolítanak Isten szeretetétől, elzárják előlünk Krisztus barátságát, hanem inkább a kiutat és kaput keressük, mely mindig Isten társasága felé irányít. Gondolkozzunk el azon, hogy milyen fontosak vagyunk neki, és a helyes útról le nem térve keressük a közelségét, hogy minket is befogadjon majdan mennyei országába- tanácsolta a tisztelendő.

Ciucur Losonczi Antonius